T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

Md. Yrd. Yasemin BÜYÜKSES Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021

Md. Yrd. Yasemin BÜYÜKSESYasemin büyükses.JPG
Yasemin BÜYÜKSES
 Müdür Yardımcısı 

ÖZGEÇMİŞ

1977 Denizli/Çal doğumluyum. Orta öğrenimimi Denizli Sağlık Meslek Lisesinde tamamladım. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ebelik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezunum.  Lisans eğitimini SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde ve Atatürk Üniversitesi Ebelik Bölümünde tamamladım. 2009 yılında SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisanstan Uzman Kamu Yöneticisi unvanı ile mezun oldum. Avrupa Birliği ve Sağlık Hizmetleri; 1980 Sonrası Sağlıkta Dönüşüm Politikaları; 4483 sayılı Kanun Çerçevesinde Memurların Yargılanması; Bürokrasi ve Sağlık konularında akademik çalışmalar yürüttüm.

            1997 yılında Denizli Devlet Hastanesi anestezi yoğun bakım ünitesinde göreve başladım. 1999-2000 Senirkent Devlet Hastanesi, 2000-2003 yıllarında Uluborlu Devlet Hastanesinde ebe olarak görev yaptım. 2003-2007 Yedişehitler Sağlık Ocağında ebelik, ayniyat saymanlığı ve döner sermaye mutemetliği görevlerini yürüttüm. 2007-2008 yılları arasında Isparta Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şubede görev yaptım ve 2007-2012 Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Şefliğini yürüttüm. 2012-2018 Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğünde Ar-Ge birim sorumlusu olarak görev yaptım. Burada görev yaptığım esnada Sağlık Bakanlığı ve Isparta Valiliği bünyesinde yürütmüş olduğumuz yerel projelerin yanı sıra;  Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Destek Programı “Isparta İl Afet Planı Projesi” , BAKA Teknik Destek Programı “Yetişkin Eğitimci Eğitimi Projesi”, BAKA Teknik Destek Programı “Proje Hazırlama, Proje Döngüsü ve KAYS Eğitimi Projesi, 2015-2016 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Yetişkin Eğitimi Personelinin Hareketliliği Faaliyeti kapsamında  “İlkyardım ve Arama Kurtarma Eğitimcilerinin ve Kurumsal Gelişimin Sağlanması” Projelerinin yazımı ve koordinatörlüğünü yürüttüm. Ocak 2018’den bu yana Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteyim.

Sertifikalarım

- İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası

- İleri Düzey İngilizce Sertifikası

- Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim

- Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Eğitici Eğitimi Sertifikası

- Temel İlkyardım Modül Eğitimi Sertifikası

- Bilgisayar Sertifikası

- Diyabetin Önlenmesi Eğitimci Eğitimi Sertifikası

- İşaret Dili Eğitimi Sertifikası

- Temel UMKE Eğitimi Sertifikası

- Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eğitici Eğitimi Sertifikası

- ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi Sertifikası

- Proje Hazırlama, Proje Döngüsü ve KAYS Sertifikası

- TÜBİTAK, ARDEP Programları ve Horizon 2020 Eğitimi

- Erasmus + Programı ve Proje Döngüsü Eğitimi Sertifikası

- Hastane Afet Planı Eğitimci Eğitimi Sertifikası

- Proje Hazırlama, Proje Döngüsü ve KAYS Sertifikası

- Yetişkin Eğitimci Eğitimi Sertifikası

- YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması)

- vs……

Paylaş