T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

Kalite Yönetim Birimi Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021

Kalite Yönetim Birimi


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

 

Op.Dr.Vehbi YÜRÜKER – Kalite Yönetim Birimi Sorumlu Başhekim Yardımcısı

Neriman ÖZKAN -Kalite Yönetim Direktörü

Sibel İNCE - Kalite Yönetim Birimi Çalışanı

Arife SAKUR-  -Kalite Yönetim Birimi Çalışanı

Ali Rıza AKIN- Daimi İşçi- Kalite Yönetim Birimi Çalışanı


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir:

o Hastaların doğru kimliklendirilmesi

o Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

o İlaç güvenliğinin sağlanması

o Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

o Radyasyon güvenliğinin sağlanması

o Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

o Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

o Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

o Hasta mahremiyetinin sağlanması

o Hastaların güvenli transferi

o Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

o Bilgi güvenliğinin sağlanması

o Enfeksiyonların önlenmesi

o Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTE ÜYELERİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİTE GÖREVİ

Op.Dr. Vehbi YÜRÜKER

Başhekim Yrd.

Tıbbi Hizm.-Komite Başkanı

Nazan ÖZKAN

Müdür Yrd.

Hemşirelik Hiz.

Hilal CENGİZ DENİZ

Müdür Yrd.

İdari Hiz.

Neriman ÖZKAN

Kalite Direktörü

Kalite Yönetim Direktörü

Uz.Dr.Murat KILIÇ

Dahiliye Uzm.

Dahili Branş

Uz.Dr.Fatma BACAKSIZ

Biyokimya Uzm.

Laboratuvar Branş

Op.Dr.Bora YAKUT

Ortopedi Uzm.

Cerrahi Branş

Uz.Dr.Pınar KARABACAK

Yoğun Bakım Uzmanı

Yoğun Bakım Ünitesi

Derya ELBİZ

Eczacı

Eczacı

Feyzullah KARABACAK

Bilgisayar Müh.

SBYS Sorumlusu

Songül GÜRBÜZ

Hemşire

Anestezi-2 Yoğun Bakım Sor.

Nermin SEZGİN

Hemşire

Göğüs Servisi Sorumlusu

Kaan DUMANLI

Müdür Yrd.

AKFEN İşletme

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir:

o Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması

o Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması

o Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması

o Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması

o Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması

o Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTE ÜYELERİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİTE GÖREVİ

Op. Dr. Vehbi YÜRÜKER

Başhekim Yrd.

Tıbbi Hizm.-Komite Başkanı

Nuri ARMAĞAN

Destek ve Kalite Hiz. Md.

Destek ve Kalite Hiz.

İdari Hiz.

Yasemin BÜYÜKSES

Müdür Yrd.

Hemşirelik Hiz.

Şükrü Buğra KAPLAN

Müdür Yrd.

İdari Hiz.

Neriman ÖZKAN

Kalite Direktörü

Kalite Yönetim Direktörü

Op.Dr.Barış KABALI

Genel Cer.Uzm.

Hekim

Dilek ALTINAY

Hemşire

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Ahmet GÜMÜŞ

Anestezi tek.

Sorumlu Anestezi Tek.

Neriman ÖZKAN

Hemşire

Çalışan Hakları Birimi Sorumlusu

Dilek GÜRÇAY

Hemşire

Bölüm Kalite Sorumlusu

Başak ÖZKALE

Hemşire

Bölüm Kalite Sorumlusu

Emre DOĞMUŞ

İşletme Md.Yrd.

AKFEN İşletme Md.Yrd.

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

 Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

o Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması

o Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

o Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları

o Atık yönetimi çalışmaları

o Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması

o Tehlikeli maddelerin yönetimi

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTE ÜYELERİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİTE GÖREVİ

Op.Dr. Vehbi YÜRÜKER

Başhekim Yrd.

Tıbbi Hizm.-Komite Başkanı

Nuri ARMAĞAN

Destek ve Kalite Müdürü

İdari Hiz.

Ayşen UĞUR GÖK

Müdür Yrd.

Hemşirelik Hiz.

Hakan KENDİRLİ

Müdür Yrd.

İdari Hiz.

Neriman ÖZKAN

Kalite Direktörü

Kalite Yönetim Direktörü

İbrahim TOKER

Sivil Savunma Uzm.

Afet Acil Durum Yön.Sor.

Emre DOĞMUŞ

İşletme Müdür Yrd.

AKFEN İşletme Müdür Yrd.

Salih KARATAŞ

Biyomedikal Sor.

Tıbbi Cihaz Yön.Sor.

Münir Ali ÇAKIR

Teknik Servis

Teknik Servis

EĞİTİM KOMİTESİ: Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır. Komite, eğitim faaliyetlerini planlanmalı ve eğitimlerin gerçekleştirilmesinisağlamalıdır.

Komite görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir:

o Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri

o Hizmet içi eğitimler

o Uyum eğitimleri

o Hastalara yönelik eğitimler


EĞİTİM KOMİTE ÜYELERİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİTE GÖREVİ

Op.Dr. Vehbi YÜRÜKER

Başhekim Yrd.

Tıbbi Hizm.-Komite Başkanı

Yasemin BÜYÜKSES

Müdür Yrd.

Hemşirelik Hiz.

Hilal CENGİZ DENİZ

Müdür Yrd.

İdari Hiz.

Neriman ÖZKAN

Kalite Direktörü

Kalite Yönetim Direktörü

Op.Dr.Tuğba ARGUN

Göz Hastalıkları Uzmanı

Hekim

Uz.Dr.Erdal ÇELİK

Biyokimya Uzmanı

Laboratuvar Branş Uzm.

Hayriye İRİBOZ

Hemşire

Eğitim Hemşiresi

Ayşe AKTAŞ

Ebe

Eğitim Hemşiresi


BÖLÜM YÖNETİCİLERİ VE BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

BÖLÜMLER

BÖLÜM YÖNETİCİLERİ

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU

C Blk. 3.Kat – Ortopedi Servisi

Op.Dr.Rafet CAN

GÜLCİHAN KÖSE

  1. C Blk. 3.Kat – Palyatif Servis

Uz.Dr.Murat KILIÇ

RUKİYE YILDIRIM

C Blk. 4.Kat – Genel Cerrahi

Op.Dr.Ekrem AYTAR

GÜLSÜM DEMİRBAŞ

C Blk. 4.Kat – Göğüs Cerrahi

Op.Dr.Mehmet AŞKIN

FİLİZ ŞEN

C Blk. 4.Kat – KVC

Op.Dr.Ahmet Rıfkı ÇORA

FİLİZ ŞEN

C Blk. 4.Kat – Plastik Cerrahi

Op.Dr.Mehmet Ali YILMAZ

GÜLSÜM DEMİRBAŞ

C Blk. 5.Kat – Göğüs Servisi

Uz.Dr.Fatmanur KAYAN

NERMİN SEZGİN

C Blk. 6.Kat – KBB Servisi

Op.Dr.Özlem YAZKAN

DİLEK GÜRÇAY

C Blk. 6.Kat - Fizik Servisi

Uz.Dr.

DİLEK GÜRÇAY

C Blk. 7.Kat – Gastroenteroloji Servisi

Uz.Dr.Coşkun Tolga DEMİREKİN

ADİLE TOPAL

C Blk. 7.Kat –Kardiyoloji Servisi

Uz.Dr.Hasan Aydın BAŞ

ADİLE TOPAL

C Blk. 7.Kat –Endokrin Servisi

Uz.Dr.Ayhan ZENGİ

ADİLE TOPAL

C Blk. 7.Kat –Onkoloji Servisi

Uz.Dr.Semih AKIN

ADİLE TOPAL

C Blk. 7.Kat –Nefroloji Servisi

Uz.Dr.Mehmet SERT

ADİLE TOPAL

C Blk. 8.Kat – Dahiliye Servisi

Uz.Dr.Murat KILIÇ

SEYHAN KAZLI

Diyaliz

Uz.Dr.Atilla ALTINBAŞ

ELVAN TOKMAK

D Blk. 3.Kat – Kadın Doğum Servisi

Op.Dr.Elif İlknur EKİCİ

FATMA ŞAMA

D Blk. 3.Kat – Beyin-Ortopedi Servisi

Op.Dr.Berkant ŞAHİN

Op.Dr.Rafet CAN

NAİME KALELİ

D Blk. 4.Kat – Beyin Cerrahi Servisi

Op.Dr.Berkant ŞAHİN

ELİF ODABAŞI

D Blk. 4.Kat – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Uz.Dr.İnzile Yeliz GÜRLER

NAZİFE ÖZDEMİR

D Blk. 5.Kat – Nöroloji Servisi

Uz.Dr.Cengiz BALOĞLU

EMİNE SELEN

D Blk. 5.Kat –Göz Servisi

Op.Dr.Üzeyir Tolga ŞAHANDAR

EMİNE SELEN

D Blk. 6.Kat – Enfeksiyon Servisi

Uz.Dr.Nefise ÖZBALCI

ŞİRİN YILDIRIM

D Blk. 6.Kat –Cildiye Servisi

Uz.Dr.Serap KOCABEY UZUN

ŞİRİN YILDIRIM

D Blk. 6.Kat –Psikiyatri Servisi

Uz.Dr.Ümit Kemal KIRAN

ŞİRİN YILDIRIM

D Blk. 6.Kat –Üroloji Servisi

Op.Dr.M.Kaan KOCAOLUK

ŞİRİN YILDIRIM

TDL Odaları

Op.Dr.Elif İlknur EKİCİ

EMİNE SEVİLMİŞ

Ameliyathane

Op.Dr.Yunus ÜNAL

NURCAN COMART

Genel-1 YB (7 yataklı)

Uz.Dr.Arzu TIĞLI

NURCAN ALAKUŞ

Genel-2 YB (15 yataklı)

Uz.Dr.Arzu TIĞLI

NEVİN AÇIKGÖZ

Genel-3 YB (14 yataklı)

Uz.Dr.Arzu TIĞLI

SONGÜL HELVACI

Genel-4 YB (7 yataklı)

Uz.Dr.Arzu TIĞLI

EMİNE ULUIŞIK

Anestezi Yoğun Bakım-1

Uz.Dr.Arzu TIĞLI

BAŞAK ÖZKALE

Anestezi Yoğun Bakım-2

Uz.Dr.Arzu TIĞLI

SONGÜL GÜRBÜZ

Anestezi Yoğun Bakım-3

Uz.Dr.Arzu TIĞLI

AYŞEGÜL ÜNLÜ YİĞİT

Cerrahi YB-1(8 yataklı)

Uz.Dr.Arzu TIĞLI

LÜTFİYE ÖNGÜN

Koroner YB-1 -2

Uz.Dr.Hasan Aydın BAŞ

GÜLSÜM METİN

Yenidoğan YB

Uz.Dr.Nurten ÖZKAN ZARİF

BENAN BERBER

Çocuk YB

Uz.Dr.İnzile Yeliz GÜRLER

NURAY EROĞLU

KVC YB

Op.Dr.Ahmet Rıfkı ÇORA

YÜCEL BAŞKAL

Acil Servis

Uz.Dr.Ömer Harun SAĞNIÇ

DİLEK SAVCILI

Enfeksiyon Komitesi

Uz.Dr.Nefise ÖZBALCI

DİLEK ALTINAY

Transfüzyon Merkezi

Uz.Dr.Şuayp TEZCAN

ALATTİN AKPINAR

Kemoterapi

Uz.Dr.Semih AKIN

ELVAN COŞKUN

Eczane

Dr.R.Arkın ÇERİKAN

KADİR UZ

Acil Durum Afet Yönetimi

Nuri ARMAĞAN

İBRAHİM TOKER

Bilgi Yönetimi

Op.Dr.Rafet CAN

FEYZULLAH KARABACAK

Morg

Op.Dr.Vehbi YÜRÜKER

ALİ TEKDUR

Arşiv

Nuri ARMAĞAN

Endoskopi

Uz.Dr.Coşkun Tolga DEMİREKİN

SEHER KARADEM

Mutfak

Nuri ARMAĞAN

Atık Yönetimi

Nuri ARMAĞAN

SEÇİL AYDEMİR

Biyokimya Laboratuvarı

Uz.Dr.Yusuf ÇELİKDEN

GÜLHAN TORTOP

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Uz.Dr.Fatma BACAKSIZ

GÜLHAN TORTOP

Patoloji Laboratuvarı

Uz.Dr.Esin ORAL

VASFİ BARAN

Görüntüleme

Op.Dr.Vehbi YÜRÜKER

NUMAN AKAY

Sterilizasyon

Op.Dr.Rafet CAN

HURİYE ALDEMİR

Ayaktan Fizik Tedavi

Op.Dr.Rafet CAN

ARİFE OKKA

Nükleer Tıp

Uz.Dr.Gülnihal Hale KURT

Uz.Dr.Gülnihal Hale KURT

Çamaşırhane

Nuri ARMAĞAN

RAMAZAN ÖZDEMİR

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Uz.Dr.M.Serhat KÜÇÜKCOŞKUN

Uz.Dr.M.Serhat KÜÇÜKCOŞKUN

TPN

Dr.R.Arkın ÇERİKAN

Esra AKPINAR

Tesis Yönetimi

Turgut ÖREN

EMRE DOĞMUŞ


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI

Paylaş