Algoloji Kliniği

Algoloji Kliniği Hakkında

Algoloji tedavisi olarak bilinen 3 aydan uzun süredir devam eden organik bir sebebi olan ya da sebebi bulunmayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır .Kronik ağrılar, kanser ağrısı, Fibromiyalji ,Diyabetik nöropati, Zona ağrısı ,trigeminal nevralji, psikosomatik ağrılar ,ameliyat sonrası geçmeyen ya da özellik değiştiren ağrılar ,kronikleşen eklem ve uzuv ağrıları algolojinin inceleme alanına girer .Şikayetler sebep olduğu ek problemlerle birlikte değerlendirilerek tedavi edilir

14 Nisan 2022