Çocuk Nefroloji Kliniği

Çocuk Nefroloji Kliniği Hakkında


Çocuk Nefroloji Kliniği Hakkında

Çocuk Nefroloji si bebek ve çocukların idrar yolları ve böbrek hastalıklarının tanı tetkik ve tedavi takiplerinin yapıldığı birim Tıp bilimidir.

26 Nisan 2022