T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

Komiteler Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021

KOMİTELER :

Hasta Güvenliği Komitesi

Kod Değerlendirme Ölçütü

Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.

Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içermektedir:

o Hastaların doğru kimliklendirilmesi

o Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

o İlaç güvenliğinin sağlanması

o Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

o Radyasyon güvenliğinin sağlanması

o Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

o Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

o Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

o Hasta mahremiyetinin sağlanması

o Hastaların güvenli transferi

o Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

o Bilgi güvenliğinin sağlanması

o Enfeksiyonların önlenmesi

o Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.

Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içermektedir:

o Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması

o Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması

o Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması

o Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması

o Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması

o Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi gibi

Tesis güvenliği komitesi

Kod Değerlendirme Ölçütü

Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.

 Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

o Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması

o Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

o Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları

o Atık yönetimi çalışmaları

o Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması

o Tehlikeli maddelerin yönetimi


EĞİTİM KOMİTESİ


Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Komite, eğitim faaliyetlerini planlanmakta ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Komite görev alanı aşağıdaki konuları içermektedir:

o Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri

o Hizmet içi eğitimler

o Uyum eğitimleri

o Hastalara yönelik eğitimler

 ZİYARET KURALLARI
Hastanın düzenli bir tedavi süreci geçirmesi için ziyaret saatleri öğleden sonra olacak şekilde planlanmıştır. Ziyaret saatlerimiz; her gün 13:00 - 14:00 ve 19:00-22:00 arasındadır.

Bayramlarda ziyaret saatlerimiz 10:00-20:00 saatleri arasındadır.

0-10 yaş arası çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir. Zorunlu hallerde hastane yöneticisinin izni ile çocuk ziyaretçi kabul edilir.(Yataklı Tedavi Kurumları işletme Yönetmeliği Madde 96 )

Kliniklerde ve hastane içinde sigara içilmesi yasaktır.

Yiyecek ve içecek kabul edilmez.

Ziyaretçilerin yataklara oturmasına izin verilmez.

Ziyaretçilerin hastaların eşyasını kullanmasına izin verilmez.

Bulaşıcı ve salgın hastalıkları olan hastalara, belirli bir nedenle ziyareti sakıncalı olan hastalara ziyaretçi kabul edilmez.

Bir hasta için ikiden fazla ziyaretçi alınmaz ve hasta ziyaretleri 15 dakikadan fazla olmaz.

Hastanemizde yatmakta olan tutuklu ve hükümlüler herhangi bir tıbbi sakınca olmaması durumunda Cezaevi yönetmeliğine uygun olarak haftada her gün 10 dakika ziyaret edilebilirler. Bu ziyaret saatinde cezaevinden lüzumuna göre erkek veya kadın memur veya gardiyan kuruma gelerek ziyaretçileri görür, üzerlerini arar ve ziyarete izin verilir.

Tutuklu ve hükümlüleri ve gelen ziyaretçileri seçme ve araştırma sorumluluğu ceza evine aittir.

Bağışıklığı baskılanmış hastaların tıbbi ve tedavilerinin yapıldığı onkoloji, organ nakli, kemik iliği nakli, yoğun bakım gibi üniteler ile bu tür enfeksiyon riski taşıyan hastaları bulunduğu riskli alanlarda çiğ sebze ve meyve gibi riskli gıdalar ile canlı, kurutulmuş veya saksıda çiçek ve bitki bulundurulmayacaktır.

Özellikli birimlerde ziyaret kuralları:

Hasta ziyareti 13.30 – 14.30 arasında ve hastanın yakın akrabalarından bir kişi ile yapılabilir. Ziyaret mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır ve Yoğun Bakım Ünitesinin ihtiyacına göre hemen sonlandırılır.

Ziyaret saatinde, Yoğun Bakım Ünitesinin işlerinin yoğunluğu söz konusu ise ziyaret ertelenebilir veya yaptırılmayabilir.

Ziyaretçi, ziyarete girerken galoş ziyaretçi önlüğü, maske ve eldiven giymelidir. Ziyaret tamamlandıktan sonra eldiven, maske, önlük ve en son olarak galoş çıkarıldıktan sonra eller dezenfektanla temizlenerek ziyaret tamamlanmalıdır.

Hasta yakınlarından bir kişi telefonla hastanın durumu hakkında Yoğun Bakım Ünitesinin işlerini aksatmayacak şekilde günde bir kez olmak üzere (telefonla)bilgi alabilir.

Hastanın durumu hakkında kesin bilgi uzman Dr.dan öğrenilmesi daha uygundur.


Paylaş