İdari Birimler

Arşiv Bİrimi


ARŞİV BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 l- Arşivlik dokümanları elektronik ortamda kayıt altına almak.

2- Arşivlik malzemelerin korunmasını sağlamak.

3- Arşive gelen talepler dâhilinde Belge Bilgi araştırmak.

4- Sağlık Bakanlığı EBYS sistemi üzerinden Arşiv ile ilgili yazışma yapmak.

5- Arşiv ile ilgili tasnif işlemleri yapmak.

6- Arşiv Depolarının tertip ve düzenini sağlamak.

7- Arşivlik malzemeleri ayıklama ve imha işlemleri yapmak.

8- Arşivlik malzemelerin devir teslim işlemlerini yapmak.

Arşiv D Blok Bodrum 1 de yer almaktadır.

Dâhili Telefon :19180 -11520


PERSONEL BİLGİSİ


 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
 Coşkun AVCI V.H.K.İ (Birim Sorumlusu)Arşiv 
 Saim ÖZEN V.H.K.İArşiv 
 Emrah DEMİRAL V.H.K.İArşiv 
 Hasan GÜLBEYAZ Tıbbi SekreterArşiv 
 Leyla YAVUZ V.H.K.İ.Arşiv 


07 Ağustos 2023