Acil Tıp Kliniği

Acil Tıp Kliniği HakkındaÇALIŞMA ALANI


Kliniğimizde;

Yetişkin Biriminde 

Yeşil Alanda

-           2 triaj odası

-           3 yeşil alan poliklinik odası 

-           2 tane enjeksiyon-EKG odası 
-          

Yetişkin Sarı Dahili Alanda

-12 gözlem yatağı

-2 izole odası 2 gözlem yatağı

Yetişkin Travma Odası

- 9 gözlem yatağı

Kırmızı Alan

-           2 Resüsitasyon Odası, 

-           6 gözlem yatağı

-           KBRN Ünitesi mevcutturTRİAJ BİRİMİ

             
 
Hastanemize gelen hastalar hasta yönlendirme (HYRRT) personeli tarafından karşılanır önce triaj alanına alınır. Eğitimli triaj personeli tarafından ilgili alana triaj işlemi yapılır. Sonrasında hasta kayıt kabule

alınır. Kayıt kabul işlemleri hastanın durumuna göre hastanın kendisi, hasta yakınları, yönlendirme personelinin hasta kayıt birimine başvuruları ile yapılır. Hasta kayıt biriminde çalışan veri giriş elemanı sosyal

güvence gözetmeksizin hastaların ilk kaydını T.C kimlik numarası ile yapar.

             
 Triaj işlemi sırasında triaj hemşiresi, hastaların şikayetlerini sorgular, vital bulgularına bakar ve klinik durumlarına göre triaj uygular. Triaj işleminden sonra hastalar kritikliğine göre yeşil, sarı ve kırmızı olarak

kodlanır. Yeşil alan hastaları yeşil alana yönlendirilir. Kırmızı alan hastalarıkayıt apılmadan hızlı bir biçimde resüsitasyon alanına alınır ve müdahaleleri oradaki ekip tarafından gerçekleştirilir. Sarı alan

hastaları  travma durumuna göre dahili ve travma gözlem alanlarına alınır. 

Acil muayene odalarına yönlendirilen hasta muayene olur ve ilk gören hekim tarafından, acil servis muayene kartı eksiksiz olarak doldurulur. Tüm tetkikler bilgi işlem sisteminden istenilir. Hasta hekiminin

talimatı doğrultusunda yönlendirme personelince tetkik, tedavi ve gözlem için ilgili birimlere götürülür.ENJEKSİYON-EKG MÜDAHALE ODASI


Yeşil Acil hekimi tarafından değerlendirilen enjeksiyon veya EKG planlanan hastaların işlemlerinin  yardımcı sağlık personeli tarafından yapıldığı birimdir.RADYOLOJİ BİRİMİ


Acil serviste radyoloji bölümü, rutin olarak röntgen, ultrasonografi, tomografi ve gereksinim halinde MRI cihazları ile hizmet vermektedir. Röntgen, tomografi ve MRI acil servis için 24 saat kesintisiz

vermektedir.NUMUNE ALMA BİRİMİ


Genel durumu iyi, ayaktan hastaların istenen laboratuvar tetkikleri bu birimde alınarak, birim içindeki pnömotik sistemi ile laboratuvara gönderilir.AMBULANS KARŞILAMA VE RESÜSİTASYON BİRİMİ


Ambulans ile gelen tüm hastaların hemşire ve hekim tarafından değerlendirildiği ve ilk müdahelesi veya triajinın yapıldığı birimdir. Hastalara ilk değerlendirme sonrası gerekli tetkikler ve görüntülemeler

yapılır. Bu alanda değerlendirilen hastalar genel ve klinik durumlarına göre sarı gözlem alanı, kırmızı gözlem alanı veya doğrudan uygun kliniğe yatışları yapılarak yardımcı yönlendirme personeli ve sağlık

personeli eşliğinde gönderilir.SARI GÖZLEM ALANI


Acil gözlem birimlerinde, triyaj biriminden veya ambulans biriminden hastalar kabul edildikten sonra birim sorumlusu hemşirelerce hastalara tanıtıcı ve üzerinde hasta barkodunun yapıştırıldığı bileklikler

takılır. Gözlem birimine yönlendirilen hastalar, gözlem birimindeki hekim tarafından tekrar değerlendirilir, hasta kartında önerilen tedavi, gözlem hekimi tarafından onaylandıktan sonra hemşire tarafından

uygulamaya konulur. Gözlem birimindeki hastalardan istenilen ek radyolojik tetkikler gerekli görüldüğü takdirde ilgili birimlere hasta yönlendirme personeli refakatinde gönderilir. Gözlem biriminde alınan kan

örnekleri gözlem alanlarındaki pnömotik sistemi ile hemşire tarafından laboratuvara gönderilir.


Gözlem birimince acil hekimleri tarafından değerlendirilen hasta için istenecek konsültasyonlar bilgi-işlem sistemi kullanılarak istenir.  Konsültasyonlar gözlem odasında, konsültan hekim tarafından hasta

başında gerçekleşir. Hastanın takibinden sorumlu acil doktoru hasta hakkında gerekli bilgiyi konsültasyon hekimine verir.   Konsültasyon cevabında hastaya verilecek tedavi, takip süresi, yatış veya taburculuk

önerisi açık bir şekilde konsültasyon formunda belirtilir. Yatış kararı verilen hastaların yatış işlemi bilgi işlem sistemi üzerinden konsultan hekim adına yapılır ve hasta yardımcı yönlendirme personeli tarafından

servis yatağına götürülür. İlgili serviste yatak doluluğu olması durumunda nöbetçi süpervizör tarafından uygun bir serviste hastaya yatak ayarlanır.

Acil serviste değerlendirilen ilk müdahalesi yapılan ve konsultasyon işlemleri tamamlanan hastalardan yoğun bakım ihtiyacı olanlar yardımcı yönlendirme personeli, hemşire ve gerekli durumlarda doktor

eşliğinde yoğun bakım yatağına götürülür. Yoğun bakım yatak doluluğu olması durumunda hastaların tedavisi devam eder ve 112 koordinasyon merkezi aracılığıyla dış merkezlerde uygun yoğun bakım yeri

aranır. Yoğun bakım yeri aranması ve sevk işlemleri nöbetçi acil uzmanı ve nöbetçi idari amir bilgisi dahilinde gerçekleştirilir.

Gözlem biriminde tedavisi tamamlanan hastalar acil servis nöbetçi uzmanının onayı ve kaşesi ile taburcu edilir. Gözlem birimindeki hastalardan istenilen ek radyolojik tetkikler gerekli görüldüğü takdirde ilgili

birimlere hasta yönlendirme personeli refakatinde gönderilir. Gözlem biriminde alınan kan örnekleri gözlem alanlarındaki pnömotik sistemi ile hemşire tarafından laboratuvara gönderilir.

 

KIRMIZI GÖZLEM ALANI 


Triaj alanından ve ambulans karşılama biriminden ilk muayenesi ve müdahalesi yapılan hastalardan genel durumu kötü, vital bulguları anormal olan hastalar, şuuru kapalı hastalar, multitravmalı hastalar,

zehirlenme hastaları kırmızı gözlem alanına alınır. Burada medikal tedavileri düzenlenir, monitorize izlenirler. İlgili klinik  branşlara hasta konsülte edilir. Tedavi sonrasında hastanın taburculuğu veya yatışı yapılır.


12 Nisan 2022