İdari Birimler

Çalışan Hakları ve Güvenliği & Disiplin & Hukuk ve Muhakemat Birimi


Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

• Çalışanlara Çalışan Güvenliği konusunda eğitim verilmesi.
• Talep ve şikâyetlerin kabul edilmesi,
• Başvuruların değerlendirerek raporlaması,
• Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunması,
• Şiddet olaylarını Bakanlık Beyaz Kod Sistemine giriş işlemlerini yaparak, eş zamanlı olarak olayı kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi,
• Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip edilmesi,
• Birim çalışanı ya da şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından Bakanlık Alo 113 numaralı Beyaz Kod Birimi veya çalışma alanında bulunan dahili ve dect telefon ile 1111 tuşlanarak yapılan beyaz kod bildirimlerinin işleme alınması,
• Vatandaşa, Şiddete uğrayan sağlık çalışanının, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme hakkının bulunduğu hizmet alma sürecinin aksayabileceği yönünde bilgi verilmesi,
• Vatandaşın sağlık çalışanının, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde mutlaka yargılanacağı konusunda (pano/afiş/büroşür vb)gibi vasıtalarla bilgilendirilmesinin sağlanması.

Disiplin-Hukuk ve Muhakemat Birimi

• İdaremiz bünyesinde görevli personelin disiplin işlemlerini yürütmek, mevzuata uygun şekilde zamanında sonuçlandırılmasını ve uygulanmasının sağlanması,
• Personele verilen disiplin ve idari cezaların kayıtlarının tutulması ve bununla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,
• Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasının ve uygulanmasının sağlanması,
• 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütülmesi,
• Disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmaların yapılması,
• İdaremize karşı açılan davalar ile ilgili olarak Müdürlüğümüz Hukuk ve Muhakemat Birimi ile irtibatlı olarak gerekli yazışmaların yapılması
• Beyaz Kod vakalarının Adli Mercilere iletilmek üzere Müdürlük ile yazışmaların yapılması.

 

Adres: Alt Zemin D Blok İdari Birimler
Dahili Tel: 19604- 19521

PERSONEL BİLGİSİ

 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
Neriman ÖZKAN HemşireÇalışan Güvenliği & Disiplin & Hukuk Birimi
 Ali Savaş KENİŞ Bilgisayar İşletmeni Çalışan Güvenliği & Disiplin & Hukuk Birimi

08 Şubat 2024