SKS Kalite Direktörlüğümüz

Komiteler


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:
Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanır.

Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir:

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesi
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTE ÜYELERİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

 

Dt.Özer AKDUMAN

 

Başhekim Yrd.

 

Nazan ÖZKAN

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.

 

İlker ÖZDOĞAN

 

İdari Hizmetler Müdür Yrd.

 

Mustafa ÇAKMAK

 

Biyokimya Uzm.

 

Ergün GÜlEŞÇİ

 

Enfeksiyon Hastalıklar Uzmanı

 

İçten DEMİRÇAN

 

Eczacı

 

Feyzullah KARABACAK

 

Bilgisayar Müh.

 

Songül GÜRBÜZ

 

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

 

Fatma ŞAMA

 

Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması
 • Afet ve acil durum yönetimi çalışmaları
 • Atık yönetimi çalışmaları
 • Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planları ve kalibrasyonlarının yapılması
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi

 

                                         TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTE ÜYELERİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

 

KOMİTE GÖREVİ

Dt.Özer AKDUMAN

Başhekim Yrd.

Tıbbi Hizm.-Komite Başkanı

 

Dilek SEVER

Sağlık Bakım Hizmetleri Md.

 

Sağlık Bakım Hizmetleri

 

Berna SÖNMEZ

Destek ve Kalite Hiz. Müdürü

 

Destek ve Kalite Hizmetleri

 

İbrahim KARAGÖZ

 

İdari ve Mali Hiz. Müdürü

 

İdari Hizmetler

 

Özge ÖZSOY

 

Kalite Direktörü

 

Kalite Direktörü

 

İbrahim TOKER

 

Sivil Savunma Uzm.

 

Afet Acil Durum Yön.Sor.

 

Ümit Altan MEMİŞ

 

İş Sağ. Güv.Uzm.

 

İş Sağlığı ve Güv.Birimi

 

Tuğçe DEVRİM

 

Biyomedikal Mühendisi

 

Biyomedikal Birimi

 

Emre DOĞMUŞ

 

AKFEN İşletme

 

AKFEN İşletme

 

Kenan BAŞDAŞ

 

AKFEN İşletme

 

AKFEN İşletme

 

Selma TEKNE

 

İş Sağ. Güv.Uzm.

Ulu OSGB İş Sağlığı ve Güv.Birimi

 

Ü.Levent ŞAHİN

 

Güvenlik Müdürü

 

Güvenlik Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM KOMİTESİ: Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanır. Komite, eğitim faaliyetlerini planlar ve eğitimlerin gerçekleştirilmesinisağlar.Komite görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir:

 • Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri
 • Hizmet içi eğitimler
 • Uyum eğitimleri
 • Hastalara yönelik eğitimler

EĞİTİM KOMİTE ÜYELERİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

 

Dr.Çisem YALÇIN

 

Başhekim Yrd.

 

Tülay KAVAS SÜNLÜ

 

Müdür Yrd.

 

Hilal CENGİZ DENİZ

 

Müdür Yrd.

 

Özge ÖZSOY

 

Kalite Direktörü

 

Derya KARADEMİR

 

Dahiliye Uzmanı

 

Murat OKUDAN

 

Genel Cerrahi Uzmanı

 

Hayriye İRİBOZ

 

Eğitim Hemşiresi

 

Emel BİLGİÇ

 

Eğitim Birimi Çalışanı

 

Arife SAKUR

 

Tıbbi Teknolog


10 Mayıs 2023