İdari Birimler

Faturalama Birimi


FATURA - GELİR BİRİMİ

Hastanemizde ayaktan muayene olan ve yatarak tedavileri tamamlanan hastaların SUT ve KHST hükümleri çerçevesinde her türlü tetkik, ilaç ve sarf malzemelerinin kontrolü yapılarak faturalarını hazırlamak.

Hatalı işlemlerin (tetkik, ilaç, sarf gibi) ilgili poliklinik veya servislere geri dönüş yapılarak düzeltilmesini sağlamak.

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan sigortalıların Medula V3 sisteminde ödeme sorgusu yapılarak, interaktif faturalama sürecini tamamlamak.

Protokol yaptığımız diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına manuel fatura hazırlayarak ilgili kurumlara göndermek.

Adli Vaka, İş kazası, Trafik Kazası sonucu hastanemizde tedavileri yapılan hastaların GSS takiplerinin geliş türüne uygun olup olmadığını kontrol etmek. Uygun olmayanları düzeltmek.

Adli Vaka, İş kazası, Trafik Kazası kapsamındaki hastaların SUT ve ilgili genelgeler doğrultusunda gereken tutanakları ve resmi belgelerin temin edilmesini sağlayarak dönem sonlandırmalarına müteakip bağlı olduğumuz Sosyal Güvenlik İl müdürlüğüne teslim etmek.

Ayaktan ve yatarak hizmet verilen SGK Yurtdışı sigortalısı hastalarına verdiğimiz hizmetlere ilişkin hizmetleri, fatura ederek bağlı olduğumuz Sosyal Güvenlik İl müdürlüğüne teslim etmek.

Hastanemize başvuran hastalar ile kayıt personeli arasında yaşanan sıkıntılarda mevzuatla ilgili veri girişi yapan personellerimizi ve hastalarımızı aydınlatmak

SUT ve KHST la alakalı değişiklikleri takip etmek ve bu değişiklikleri hastanede görevli personele aktarmak ve bilgilendirmek.

Hastanemiz gelirleriyle ilgili veya birimimizi ilgilendiren diğer yazışmalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile yazışmaları yapmak.

Hastanemiz yönetimine gerekli olduğu dönemlerde hastanemiz mali hesaplarıyla ilgili istatistiki verileri sunmak.

Hastanemizde GSS takibi olmadan tedavi hizmeti alan hastalarımızın GSS takiplerini haftalık olarak takip etmek.

Faturalar ile ilgili gerekli yazışmaları düzenlemek, faturaları gönderime hazır hale getirmek ve doğru olarak sonlandırıldığının takibini yapmak.

Her ay dönem sonlandırmasından sonra ay sonunda kesilen faturaları muhasebeleştirilerek bağlı olunan saymanlık müdürlüğüne teslim edilmesi.

SUT ve KHST hükümlerinde faturalandırma usul ve esaslarında yapılan mevzuatla ilgili değişiklikleri ve yenilikleri takip etmek.
Dahili telefon: 19567-19566-19565-19564-19563-19562-19560-19556-19557-19558-19588
PERSONEL BİLGİSİ


 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
 Ramazan AYDEMİR Sağlık Memuru (Birim Sorumlusu)            Faturalama
 Durmuş UYSAL Tıbbı SekreterFaturalama
 Neşe BÜYÜKAYDIN Tıbbı Sekreter Faturalama
 Süleyman AYNUR Bilgisayar İşletmeni  Faturalama 
 Bayram ÖZDEMİR V.H.K.İ. Faturalama
 Yunus SARIKAYA V.H.K.İ Faturalama 
 Recep YİĞİT Elektrik Teknisyeni Faturalama 
 Cüneyt ÖNAL Bilgisayar İşletmeni Faturalama 
 Çağdaş BAŞAR Bilgisayar Teknikeri Faturalama 
 Nurcan KARACEYLAN Tıbbi Sekreter Faturalama 
 Rumeysa OK Tıbbi Sekreter Faturalama 
 Esra TAŞBAŞ VHKİ Ücretli Hasta Takip 
 Hasan AYDOĞDU VHKİ Ücretli Hasta Takip
 Alime ERDOĞAN Kimyager Ücretli Hasta Takip

 


07 Ağustos 2023