İdari Birimler

Eğitim BirimiPERSONEL LİSTESİ


 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
 Emel BİLGİÇ Hemşire Eğitim Birimi

 Hayriye

 İRİBOZ

Hemşire

Eğitim Birimi 

 Arife SAKUR Tıbbi Teknolog Eğitim Birimi


Birim Ulaşım

Eğitim birimi Isparta Şehir Hastanesi D BLOK Alt Zemin katında bulunmaktadır.

Eğitim Biriminin Hedefi 

Tüm çalışanların mesleki bilgi-beceri düzeylerinin yeniliklere ve çağın gelişmelerine  uygun şekilde sürekli yükseltmek,geliştirmek ve 
yüksek kalitede hasta bakım sonuçları elde edebilmek için ihtiyaçlar,talepler ve kalite standartlarına uygun oluşturulan plan dahilinde
eğitim verilmesini sağlamaktır.

Eğitim Birimi İşleyişi

Talep,ihtiyaç ve kalite standartları dahilinde eğitim planı oluşturmak.Yıllık verilmesi zorunlu eğitimleri eğitim modülünden kişilere ulaştırmak.
Önemli gün ve haftalar,talep-ihtiyaç eğitimlerini hastalar dahil olmak üzere organize etmek ve yüzyüze gerçekleştirmek.
Yapılan eğitimlerin döküman arşivini oluşturmak,yazışmalarını yapmak,eğitim kayıtlarını tutmak ve saklamak.
Görevlerini Kalite Yönetim Sistemi politikası,hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.

Çalışan Personel Bilgisi

2 Eğitim Hemşiresi
1 Eğitim birim çalışanı

20 Temmuz 2022