İdari Birimler

Çevre Yönetim Birimi


Çevre Yönetim Birimi

Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca; Hastane faaliyetlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi konusunda danışmanlık, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının kontrolü ile 6428 Sayılı Kanun uyarınca Sözleşme hükümlerinin izlemesi gerçekleştirilmektedir.

 C Blok Zemin katta yer almaktadır.
Dahili telefonu:10290


PERSONEL BİLGİSİ ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
 Ali TAŞKIN Çevre Mühendisi(Birim Sorumlusu) Çevre Yönetim Birimi
 Dündar TANAN Çevre Sağlık TeknikeriÇevre Yönetim Birimi
 Nurettin AKYÜZ Çevre Sağlık Teknisyeni Çevre Yönetim Birimi
 Raziye TANAN Çevre Sağlık TeknikeriÇevre Yönetim Birimi 

20 Temmuz 2022