Ziyaret Saatleri ve Kuralları
04 Ağustos 2022


*Hastanın düzenli bir tedavi süreci geçirmesi için ziyaret saatleri öğleden sonra olacak şekilde planlanmıştır.

*Ziyaret saatlerimiz; her gün 13:00 - 14:00 ve 19:00-20:00 arasındadır.

*Bayramlarda ziyaret saatlerimiz 10:00-20:00 saatleri arasındadır.

* 0-10 yaş arası çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir. Zorunlu hallerde çocuk hastaların, kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaret edilmesine, hastane yönetiminin izni ile çocuk ziyaretçi kabul edilir.(Yataklı Tedavi Kurumları işletme Yönetmeliği Madde 96 )

* Kliniklerde ve hastane içinde sigara içilmesi yasaktır.

* Yiyecek ve içecek kabul edilmez.

* Ziyaretçilerin yataklara oturmasına izin verilmez.

* Ziyaretçilerin hastaların eşyasını kullanmasına izin verilmez.

* Bulaşıcı ve salgın hastalıkları olan hastalara, belirli bir nedenle ziyareti sakıncalı olan hastalara ziyaretçi kabul edilmez.

* Bir hasta için ikiden fazla ziyaretçi alınmaz ve hasta ziyaretleri 15 dakikadan fazla olmaz.

* Hastanemizde yatmakta olan tutuklu ve hükümlüler herhangi bir tıbbi sakınca olmaması durumunda Cezaevi yönetmeliğine uygun olarak haftada her gün 10 dakika ziyaret edilebilirler. Bu ziyaret saatinde cezaevinden lüzumuna göre erkek veya kadın memur veya gardiyan kuruma gelerek ziyaretçileri görür, üzerlerini arar ve ziyarete izin verilir. Tutuklu ve hükümlüleri ve gelen ziyaretçileri seçme ve araştırma sorumluluğu ceza evine aittir.

* Bağışıklığı baskılanmış hastaların tıbbi ve tedavilerinin yapıldığı onkoloji, organ nakli, kemik iliği nakli, yoğun bakım gibi üniteler ile bu tür enfeksiyon riski taşıyan hastaların bulunduğu riskli alanlarda çiğ sebze ve meyve gibi riskli gıdalar ile canlı, kurutulmuş veya saksıda çiçek ve bitki bulundurulmaz.

* Özellikli birimlerde ziyaret kuralları:

* Hasta ziyareti 13.30 – 14.30 arasında ve hastanın yakın akrabalarından bir kişi ile yapılabilir. Ziyaret mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır ve Yoğun Bakım Ünitesinin ihtiyacına göre hemen sonlandırılır.

* Ziyaret saatinde, Yoğun Bakım Ünitesinin işlerinin yoğunluğu söz konusu ise ziyaret ertelenebilir veya yaptırılmayabilir.

* Ziyaretçi, ziyarete girerken galoş ziyaretçi önlüğü, maske ve eldiven giymelidir. Ziyaret tamamlandıktan sonra eldiven, maske, önlük ve en son olarak galoş çıkarıldıktan sonra eller dezenfektanla temizlenerek ziyaret tamamlanmalıdır.

* Hasta yakınlarından bir kişi telefonla hastanın durumu hakkında Yoğun Bakım Ünitesinin işlerini aksatmayacak şekilde günde bir kez olmak üzere (telefonla) bilgi alabilir. Hastanın durumu hakkında kesin bilgi doktorundan öğrenilir.

* Ziyaretçiler hemşire gözetiminde içeri alınır.

* İzolasyon odasında olan hasta yakınlarına maske, bone ve ziyaretçi önlüğü giydirilir. İzolasyon odasında ziyaret tamamlandıktan sonra eldiven, maske, önlük çıkarılır.Daha sonra eller el dezenfektanı ile temizlenir.

Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmez.

* Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.

* Çocuk hastaların kardeş ve arkadaşları tarafından hekim kararı doğrultusunda ziyaret izni verilebilir.

* On (10) yaşın altındaki çocuklar, kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda zorlanabilecekleri için, çok özel durumlar dışında, erişkin yoğun bakım servisine ziyaretçi olarak alınmamalıdır. Yenidoğan yoğun bakım servisine, anne ve baba refakatinde üç (3) yaş üzeri kardeşlerin ziyaretine izin verilebilir.