Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Hakkında


Anesteziyoloji ve Reanimasyon Hakkında

Anestezi hayati fonksiyonlarda değişme olmaksızın; bilinç kaybı ile beraber duyuların ve bazı reflekslerin geçici olarak kaybolması olarak tanımlanmaktadır. Anestezi ve Reanimasyon uzmanlarımızın ameliyat öncesi değerlendirmeleriyle ve anestezi sırasında hasta güvenliğini sağlayan ileri teknolojiye sahip ameliyat salonları ve standartlara uygun teknik ekipmanla hastanemizde hizmet vermekteyiz.

Anestezi İle İlgili Bilinmesi Gereken Önemli Noktalar  : 

-Ağrısız ve güvenli bir ameliyat için kişinin çeşitli ilaçlar yardımı ile ağrı duymasının engellenmesidir.
-Anestezi uzmanı doktor tarafından verilir.
-Anestezi öncesi yapılan görüşme, fizik muayene ve testlerle her hasta için ameliyat riski belirlenir.
-Ameliyat ve hastanın güvenliği için riski arttıran faktörler düzeltilir.

Yöntemleri;

Genel anestezi, spinal anestezi, epidural anestezi, sinir bloğu anestezisi ve lokal anestezidir.
Ameliyat boyunca kalp atımı, ritmi, kan basıncı, kandaki oksijen miktarı hekim tarafından yakın bir şekilde izlenerek, bu parametrelerde gelişebilecek değişikliklere ilaçlarla anında müdahale edilebilir.
Yöntem, Anestezi ve Reanimasyon doktoru tarafından hastanın genel durumu, hastalıkları, ameliyat yeri ve hastanın tercihi göz önüne alınarak belirlenir.

Yoğun Bakım Ünitesi Çalışmaları:

Anesteziyoloji bilinenin aksine oldukça geniş kapsamlı multidisipliner bir tıp dalıdır. Günümüzde anestezistlerin ameliyathane dışında da pek çok uğraşı alanları vardır. Anestezi uzmanının diplomasındaki ismi "Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı" dır. Animasyon, "canlandırma", Reanimasyon ise "yeniden canlandırma" anlamında kullanılan bir terim olup, herhangi bir nedenle yaşamı kesintiye uğramış hastalara temel ve ileri yaşam desteği uygulayarak, neden ortadan kalkıncaya kadar hayatta kalmalarını sağlamaya yönelik çabaların tümüdür.

Pek çok insanı yaşama döndüren tüm bu çabalar sonucunda, bugünkü Yoğun Bakım Üniteleri' nin temeli oluşmuştur.

27 Nisan 2022