İdari Birimler

Ayniyat Birimi

                                                 
Ayniyat Birimi Görev Tanımı:1- Kurum içerisinde kayıt altına alınarak kullanılan ve bir görevliden diğerine teslim edilen dayanıklı eşyaların bir diğer adıyla demirbaşların kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlar hükümleri

dahilinde giriş, korunma ve çıkış işlemini gerçekleştirmek,


2- Demirbaşların sayımını, ilgili kişiye zimmet kaydını yapmak ve fazla ya da eksik olduğu tespit edilenler için gerekli değerlendirmeleri yapmak,


3- Hurda haline gelen malzemenin yok edilme ve/veya satışı için gerekli işlemleri yapmak,


4- Bir ihmal veya kasıt sonucu zarar gören ya da zayi olan malzemenin kayıp değerinin sebep olan kişiye tahsilini sağlamak,


5- Bir sebeple kurumdan ayrılış ya da kuruma başlayış yapan personelin demirbaş teslim etme veya teslim alma işleminin yapılmasını sağlamak.

 

 

Ayniyat Birimi Dahili Telefon Numarası:

 

15515 - 14514


PERSONEL BİLGİSİ


 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
Ali
 BÜTÜNER V.H.K.İ. Ayniyat Birimi
 İlhan KAYA İdari Büro GörevlisiAyniyat Birimi 
 Şule Havvana BEDE Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ayniyat Birimi 
 Güner TURAN Memur Ayniyat Birimi

07 Ağustos 2023