İdari Birimler

Eczane BirimiHASTANE ECZACILIĞI VE GÖREVLERİ

 

Hastane eczacılığının başlıca görevlerinden olan ilaç yönetimi, kurumun hastalarına sağladığı ilaç tedavilerinin sistemi ve süreçlerini içine alır. Bu da, etkin süreç tasarımı ve uygulaması ile tedavi ilaçlarının seçimi, satın alınması, depolanması, reçetelenmesi/hekim istemi (order), dağıtılması, hazırlanması, uygulanması, yönetimi, dokümantasyonu, ve izlenmesinin prensiplerini uygulayan sağlık personelinin multisisipliner ve koordineli faaliyetidir. İlaç yönetimi hasta güvenliği açısından en büyük unsurdur ve bunu organize etmek eczacının temel görevidir.

İlaç yönetimi; ilacı seçme ve satın alma, depolama, hazırlama, dağıtma ve ilacın hasta üzerindeki etkilerini izleme süreçlerinin tümü kapsar. Eczacı kurumun belirlediği politikalar doğrultusunda ilaç hakkında karar verme yetkisi olan tek kişidir. Bir hastanede tedavinin başarısı doğru teşhis ve etkili ilaç kullanımına bağlıdır. Bu noktada eczacının rolü ve önemi kaçınılmazdır. İlaçların çokluğu ve çeşitliliği hastaya mümkün olan en iyi tedavinin sağlanması ve ilaç seçimini belirleyecek bir programın organizasyonu yine eczacı kontrolü ve başkanlığında yürütülür. Tıbbi personelin eğitimi ve bu eğitimlerin devamlılığı da yine eczacının görevlerinden biridir.

Eczacı istemi yapılan ilacın tedavi sürecindeki diğer ilaçlarla geçimsizliklerini, ilaç-besin etkileşimlerini, mevcut veya potansiyel alerji k tepkimeleri yaratabilecek durumları kontrol etmekle ve bunlar raporlamakla yükümlüdür. Eczane ve eczane hizmetlerinin işleyişinde bir aksama tüm kurumda hissedilebilecek ve hatta bazen geri dönüşümü mümkün olmayacak durumlara sebebiyet verebilir. Bu sebepledir ki bir hastane eczacısının süreç yönetimi konusunda yetkin olması gerekmektedir.

Hastane eczacısının başlıca görevlerinden bazıları ise stok kontrolü, tıbbi malzeme temini(bazı hastanelerde), TPN solüsyonlarının hazırlanması, kemoterapi ilaçlarının hazırlanması, hastane formülerinin hazırlanması, Majistral ilaç hazırlanması, ilaç grupları için verilen toplanması değerlendirilmesi ve raporlanması, yasa ve yönetmeliklerin takibi ve birimler arası iletişimin sağlanması, kurum içinde yürütülecek eczane uygulama ve çalışma prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanabilirliğinin sağlanması ve ilaç hakkında hekim ve diğer sağlık personeline danışmanlık ve hasta eğitimini yapmaktır.


 ECZACILAR  
 İçten DEMİRÇAN Eczacı Baş Eczacı 
 Nevcihan KURT EczacıTPN Sorumlu Eczacısı
 Beyhan Gümüş YÜZAY Eczacı Acil Sorumlu Eczacısı
 Zeynep Zehra BİLGİ Eczacı
 Ebru YILDIRIM Eczacı 
 Hasan Hüseyin KURT Eczacı
 Gamze TOKGÖZ Eczacı 
 Zeynep Bayram ERTUĞRUL Eczacı
 Sedef ÖZDEN Eczacı
 Sinan ATA Eczacı Ameliyathane Sorumlu Eczacısı
 Yusuf UYSAL Eczacı


   ECZANE PERSONEL 
 Nebi SARIKAYA Tıbbi Sekreter
 Hatice KAHRAMAN Tıbbi Sekreter
 Mehmet DAĞLI Hizmetli
 Hülya ALTINAY Ebe
 Müslüm ZORBA Sağlık Teknikeri
 Nazente SAÇAK Hemşire
 İlyas GÜRDAĞ Tıbbi Sekreter
 Özgül ERYEĞEN Daimi İşçi
 Arife GÜMÜŞ V.H.K.İ.
 Müslüm YILDIRIM Daimi İşçi
  
 TIBBİ SARF DEPO PERSONEL 
 Bilgin BİLGİÇ Sağlık Memuru
 Hayrettin ÇİÇEN Sağlık Memuru
 Hüseyin GÜNGÖR V.H.K.İ
 Yıldıray SERT V.H.K.İ
 Ali GÜNGÖR Tıbbi Sekreter
 Abdurrahman YILMAZ Hizmetli
 Seyfettin BEKTAŞ  Sağlık Memuru
 Metin COŞKUN Tıbbi Sekreter


07 Ağustos 2023