Refakat Politikası ve Refakatçı Kuralları
18 Nisan 2022


 Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir. Her hasta için tek refakatçi kalır, hastanın sağlık durumuna göre 2 refakatçi kalınmasına doktor karar verir.
 18 yaşın altındaki kişilerin refakatçi olarak kalmasına izin verilmemektedir.
 Refakatçi için bir refakatçi kartı verilir.
 Refakatçi hastanenin koyduğu kurallara uymak zorundadır.
 Gürültü ve çevre kirliliği yapmamalı, hastaları rahatsız etmemelidir.
 Refakatçi hastamızla yakından ilgilenip bu konuda görevli personele yardımcı olmalıdır.
 Refakatçiler refakat kartını göstererek yemek alabilir.
 Refakatçiler vizit zamanı ve temizlik zamanı odalarında bulunmamaya özen gösterilmeli bu konuda kolaylık sağlamalıdır.
 Refakatçi hastane alet, cihaz ve malzemelerine zarar vermemelidir.
 Refakat değişiminde ilgili birimlere haber verilmelidir.
 Her hasta başında refakatçinin dinlenebileceği, pozisyon verilebilen bir koltuk vardır.
 Hastanemizde özellikli birimlerde (Yoğun bakım üniteleri vb.) refakatçi bulundurulması yasaktır. Ancak hastanın durumuna göre hekim görüşü doğrultusunda istisna olarak refakatçi izni verilebilir.
 Çocuk servislerinde refakatçilerin, çocukları odada ya da yatağında tek başına bırakmaları yasaktır.
 Refakatçiler hekim ya da hemşirenin izni olmadan hastayı servis dışına çıkaramaz ve yatağını değiştiremez.