ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ NÜKLEER TIP BİRİMİ
08 Ağustos 2018


  • nükleer.jpg
  • nükleer1.jpgISPARTA ŞEHİR HASTANESİ NÜKLEER TIP BİRİMİ

Nükleer tıp; hastalıkların tanı ve tedavisinde düşük doz radyofarmasötiklerin kullanıldığı bir tıp uzmanlık dalıdır. Radyofarmasötik kavramı; tetkik amaçlı düşük dozda radyoaktif madde ile organa özgü ajanların laboratuar ortamında birleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Radyofarmasötikler hastanın yaşına, kilosuna ve istenilen çekim prosedürüne uygun doz ayarlaması yapılarak damar yolu ile hastalarımıza verilmektedir.

Gama kamera cihazı ile yapılan tüm tetkikler ''sintigrafi'' olarak adlandırılmaktadır. Bölümümüzde çoğu organ ve sisteme yönelik olarak sintigrafik çekimler yapılmaktadır. Sintigrafinin avantajı, başka yöntemlerle elde edilmesi mümkün olmayan fizyolojik, metabolik ve moleküler düzeyde bilgi elde edilmesidir. Organ fonksiyonları doğru bir şekilde değerlendirilmektedir.

Sintigrafide hastanın aldığı radyasyon dozu, radyolojik tetkiklerden (akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi gibi) farklı değil ve hatta daha düşüktür. Yenidoğandan erişkin yaş grubuna kadar her yaşta yapılabilmektedir. Hayati durumlar dışında hamile kişilere sintigrafi çekimi yapılmaz.

Bölümümüzde, hipertiroidi saptanan uygun hastalarımıza kalıcı tedavi amacıyla radyoaktif iyot tedavisi (atom tedavisi) verilmektedir.

Sintigrafi görüntülemesinin en sık kullanım alanları;

* Tiroid sintigrafisi ile tiroid bezi ve nodüllerinin fonksiyonel değerlendirilmesinde (sıcak ve soğuk nodül ayrımı..vs)

* Kalp beslenme (perfüzyon) sintigrafisi- MPS ile kalp damar tıkanıklığının tanısının konulması, şiddetinin belirlenmesi ve tedavi takibinin yapılmasında

* Kemik sintigrafisi (bölgesel ve tüm vücut) ile tüm iskelet sistemi tek seansta görüntülenerek, kemik enfeksiyonlarının tanısı, gizli kırıkların gösterilmesi, protez gevşemesinin saptanması, kemik tümörlerinin tanı ve evrelemesinin yapılması, diğer kanser tipleninin kemiğe yayılımının saptanmasında

* Böbrek çalışmaları (statik ve dinamik çekimler) ile böbrek enfeksiyonlarının ve özellikle çocuklarda sık tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonlarında olası böbrek hasarının saptanması; böbreklerin süzme fonksiyonunun ve ayrı ayrı böbreklerin süzme fonksiyonuna katılım oranlarının hesaplanması, idrar yollarındaki tıkanıklıkların tanısının konulmasında

* İşaretli lökosit sintigrafisi ile enfeksiyon odağının gösterilmesi ve özellikle protez enfeksiyonlarının tanısının konulmasında

* Lenfosintigrafi ile lenf ödemi şüphesi olan hastalarda tanısının kesinleştirilmesinde

* Akciğer beslenme (perfüzyon) sintigrafisi ile akciğer dokusundaki pıhtı tanısının konulması ve şiddetinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

* Ayrıca bazı yemek borusu ve mide hastalıklarının tanısında, göz yaşı yollarının incelenmesi ve tükrük bezlerinin fonksiyonlarının incelenmesinde sintigrafik görüntülemnde kullanılmaktadır.

Isparta Şehir Hastanesi nükleer tıp birimi olarak tüm hastalarımıza sağlıklı günler dileriz.