HASTANEMİZDE KANSER CERRAHİSİNE START VERİLDİ.
17 Ocak 2019


kanser cerrahisi.jpg

HASTANEMİZDE KANSER CERRAHİSİNE START VERİLDİ. 

Süleyman Demirel Üniversitesi(SDÜ) ve hastanemiz arasında yapılan İşbirliği-Güçbirliği Protokolü kapsamında SDÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep ÇETİN ve Doktor Öğretim Üyesi İsmail ZİHNİ hastanemizde haftada iki gün (Pazartesi-Cuma) poliklinik ve ameliyatlarına başlıyor.
Prof. Dr. Recep ÇETİN ve Doktor Öğretim Üyesi İsmail ZİHNİ Başhekimimiz F. Ruşen KESKİN’i ziyaret ederek yapılacak çalışmaları değerlendirdi. 
Hastanemizde yürütülecek süreçle alakalı bilgiler veren Prof. Dr. Recep ÇETİN yaptığı açıklamada; ” Süleyman Demirel Üniversitesi(SDÜ) ve Isparta Şehir Hastanesi arasında yapılan İşbirliği-Güçbirliği Protokolü kapsamında Isparta Şehir Hastanesi’nde haftada bir gün Doktor Öğretim Üyesi İsmail ZİHNİ ile birlikte poliklinik yaparak ameliyata karar verdiğimiz hastaların ameliyatlarını da burda gerçekleştireceğiz. 
BU ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMADIR
Öncelikle böyle bir protokol için tüm kanser hastaları adına; SDÜ Rektörümüze, Tıp Fakültesi Dekanımıza ve Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ruşen Beye teşekkür ederim. Bu önemli bir çalışmadır. Kanser hastalarımız başka bir yere ihtiyaç duymadan gerek SDÜ Tıp Fakültesi Üniversite Hastanesinin gerekse Isparta Şehir Hastanesinin tüm imkânlarından faydalanarak tedavi olabileceklerdir. 
KANSER TEDAVİSİ, DOĞRU VE ZAMANINDA TANIYA DAYANIR
Cerrahi Onkoloji; Genel Cerrahinin içinde özel bir bölümdür. Kanser Cerrahisi ile uğraşır. Kanser teşhisinin erken konulması için çaba sarf eder. İleri evre kanserler için tanı ve tedavi yöntemleri geliştirir. Kanserli hastanın her aşamasında ümidini kesmeden her durumda, yapılabilecek bir desteğin olabileceğini düşünür. Kanser tedavisi, doğru ve zamanında tanıya dayanır, gecikmeden tedaviyi gerektirir. Çeşitli branşlarda uzmanların koordineli çalışmasına bağlı organizasyon ve işbirliği ister. İlk aşamada ekip çalışmasının bilgi alışverişinin planlamasını öngörür. Kanserin tanı ve tedavisinde sorumlu ve yetkili olan çok değişik disiplinler olmakla birlikte, kanserin tanı tedavisi sürecinin her aşamasında onkolojik cerrahi sorumludur. 
Onkolojik Cerrah bir yandan kanser tanısı için çabalarını artırırken diğer yandan ilerlemiş kanserlerin cerrahiden yararlanma derecesini artırmak için yenilikleri devreye sokmaktadır. Kanserin nüksü(tekrarı) durumunda küratif(tedavi edici) veya palyatif (destekleyici, hayat kalitesini artıran) uygulamalardan hangisinin gerektiğini, farklı durumlarda farklı kuralların uygulanması gerekeceğini bilir ve bunun eğitimini vererek kanser hastalarının yaşam kalitesini artırmada etkili rol oynar. Cerrahi Onkoloji Bölümü bir yandan erken tanı oranını artırıp küretaj(tedavi edici) kanser cerrahisini uygularken diğer yandan ilerlemiş kanserler için yenilikler devreye sokmaktadır. Cerrahi Onkolojinin faaliyet alanı, kanser cerrahisi olan bütün disiplinlerle ilgili alanlardır. Kanser Cerrahisi Uluslararası uygulamalarında ne varsa, aynı standartları Türkiye’ye yerleştirmeye çalışmak bizlerin görevidir. Çalışma alanımız moleküler biyolojiden en büyük kanser cerrahisi uygulamasına kadar her konuyla ilişkilidir. Örneğin; yapılan ameliyatlar açısından bakarsak, kanserle ilgili majör ameliyatlar genellikle onkolojik cerrahide uygulanmaktadır. Cerrahi Onkolojide; meme cerrahisi, kolorektal(kalın bağırsak) cerrahi, karaciğer cerrahisi, pankreas cerrahisi, mide cerrahisi, tiroid cerrahisi, yumuşak doku cerrahisi, malign melanom(deri kanserleri) cerrahi onkolojinin temel kurallarıdır. 
Cerrahi Onkoloji bölümünde kadınlarda en sık görülen meme kanseri taraması, tedavi, takip hizmetleri verilmektedir. “ diye konuştu.