Girişimsel Radyoloji ünitemiz hizmetlerine devam ediyor.
25 Nisan 2019

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ HİZMETLERİNE DEVAM EDİYOR.
Hastanemiz Radyoloji Ünitesi içerisinde hizmet vermeye başlayan Girişimsel Radyoloji ünitemiz Uz. Dr. Engin Uğur Yardımcı ve alanında uzman ekibimizle hizmet vermektedir. 
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ NEDİR?
Girişimsel radyoloji, anjiyografi, ultrason ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerini rehber olarak kullanarak, ameliyatla yapılan tedavileri ameliyatsız yapan bölümdür. Girişimsel Radyoloji göz hastalıkları ya da kalp hastalıkları uzmanlığı gibi tek bir konu ya da organ sistemi ile uğraşmaz. Birçok organ sisteminin daha önce ameliyatla yapılan tedavilerini ameliyatsız olarak yapar.
Girişimsel radyoloji alanı kalp damarı dışında, anjiyo ile yapılan tüm damar tedavilerini (tıkanma, balonlaşma, kanama gibi) kapsar. İğne biyopsilerini, vücut içindeki sıvı ve kist tedavileri yapar. Bazı kanserleri (özellikle karaciğer) tedavi eder. Varis tedavisi yapar. Görüldüğü gibi damar hastalıkları önde olmakla birlikte pek çok değişik hastalığı tedavi eder. Tüm işlemlerde ortak nokta tedavilerin bir iğne deliğinden girilerek yapılması ve ameliyata gerek olmamasıdır. Hastaların tedavi edici işlemlerinde çoğunlukla yüksek teknoloji içeren cihazlar kullanılır.
Girişimsel Radyoloji tedavi işlemlerinin özellikleri:
Girişimsel radyoloji tedavilerinin en önemli özelliği daha önce ameliyatla yapılan bazı tedavileri ameliyatsız yapmasıdır. Tedaviler ameliyathanede yapılmaz; ya anjiyografi odasında ya da normal tedavi odalarında yapılır. Ameliyatla karşılaştırılırsa Girişimsel Tedaviler:
• Genellikle anestezi (narkoz) gerektirmez
• Sadece bir iğne deliğinden yapılır, vücutta bıçak izi olmaz
• Hastalar genellikle aynı gün evine gönderilir
• İşlemler daha kolaydır ve işleme bağlı riskler daha azdır
• Normal hayata dönme süresi çok daha kısadır.