Kendi alanında en başarılı illerin yöneticileri Denizli’de düzenlen Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Yönetici Performans Kriter Belirleme Çalıştayı’nda biraraya geldi..
03 Temmuz 2019


Kendi alanında en başarılı illerin yöneticileri Denizli’de düzenlen Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Yönetici Performans Kriter Belirleme Çalıştayı’nda biraraya geldi.. 

Sağlık Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı Temsilcileri ile illerin farklı kademelerinde görevli sağlık yöneticileri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün organizasyonunda Denizli’de düzenlenen 2019 yılı Sözleşmeli Yönetici Performans Kriter Belirleme Çalıştayında bir araya geldi. 3 gün süren çalıştayda Yönetici Performans Kriterleri gözden geçirildi.
Çalıştaya Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, Bakanlığın farklı kademelerinde görevli Daire Başkanları Dr. Cevher Cesur, Mahmut Bikeç, Dr. Cihan Döğer, Hasan Baytar, Şamil Kurgun, Alanlarında başarılı sağlık yöneticileri bulunan illerin il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan, başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, hastanelerde başhekim, başhekim yardımcıları, müdür ve müdür yardımcıları katıldı.
Çalıştaya Isparta’dan Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı M. Nazif AYDIN, Başhekimimiz F. Ruşen KESKİN, Hastanemiz İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Turgut ÖREN katıldı. .
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan Çalıştayda yaptığı konuşmada Denizli’de alınacak kararların Türkiye’deki diğer bölgelere de yansıyacağını söyleyerek; “İllerde sağlık hizmetini yürüten sözleşmeli yöneticilerin sözleşme süresince yürüttükleri faaliyetlerin Bakanlığımızın strateji ve hedefleri doğrultusunda, kaynak kullanımı ve hizmet sunumu etkililik ve verimlilik düzeylerini, ölçülebilir verilere dayalı performans göstergeleri kullanarak izlemek, ölçmek ve değerlendirmek gerekmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi 2018 yılında Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile yürürlüğe girmiş olup il sağlık müdürleri, başkan ve başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, başhekim, başhekim yardımcıları ile hastane müdür ve müdür yardımcılarından oluşan yaklaşık 6 bin 300 kişi değerlendirilecektir. Denizli’de düzenlenen çalıştayda 6 bin 300 kişiyi temsil edecek Türkiye’nin çeşitli illerinden yöneticilerimizi belirledik. 3 gün boyunca sözleşmeli arkadaşlar kendi grupları ve alanlarıyla ilgili göstergeler üzerinde çalışacak. Buradan aldığımız sonuçları Sağlık Bakanımıza sunacağız. Çalıştaydan güzel sonuçlarla ayrılacağımızı düşünüyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı Dr. Cevher Cesur tarafından sözleşmeli yönetici performans kriterleri hakkında genel bir sunum yapıldı ve önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.


  • çalıştay.jpg
  • çalıştay1.jpg
  • çalıştay2.jpg
  • çalıştay3.jpg
  • çalıştay4.jpg
  • çalıştay5.jpg