GÜÇLÜ KADIN; GÜÇLÜ AİLE; GÜÇLÜ TOPLUM.
20 Eylül 2019


“GÜÇLÜ KADIN; GÜÇLÜ AİLE; GÜÇLÜ TOPLUM.”

Hastanemiz çalışanlarına Sosyal Hizmet Uzmanımız Tuba ERSOY tarafından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet” konusunda eğitim düzenlendi.

Konuyla alakalı açıklama yapan ERSOY;

“Cinsiyet eşitliği; kadın ve erkeklerin karar almada, secimlerinde, hizmetleri elde etmede, fırsatlara erişimde ve kullanmada, kaynaklara erişimde ve kullanmada eşit konumda olmalarıdır

Kadınlar ve erkeklere ilişkin kalıp yargılar, kadınların ve erkeklerin hangi işleri yapıp hangilerini yapamayacakları konusunda katı kalıplara dönüştüğünde fırsat eşitsizliğinin temelleri atılmış olmaktadır

Kadına yönelik şiddet ile mücadelede köklü ve gerçekçi bir çözüm için çok taraflı mücadele zorunludur. Kalıp yargıların ve tutumların ortadan kaldırılması, davranış biçimlerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda her birimizin sorumluluğu bulunmaktadır.” Diye konuştu.


  • kadın.jpg
  • kadın1.jpg
  • kadın2.jpg