ONKOLOJİ KONSEYİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.
23 Eylül 2019

ONKOLOJİ KONSEYİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Hastanemiz polikliniklerinde tetkik ve muayenesi yapılıp kanser tanısı almış hastaların değerlendirilerek medikal ve cerrahi tedavilerinin karara bağlandığı, alanında uzman hekimlerimizden oluşan "Onkoloji Konseyi"miz belirli periyodlarla toplanarak hasta değerlendirmesi yapmaya devam ediyor.


  • onko-konsey.jpg
  • onko-konsey1.jpg