ONKOLOJİ KONSEYİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.
12 Şubat 2020

onkoloji konseyi.jpg

ONKOLOJİ KONSEYİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Hastanemiz polikliniklerinde tetkik ve muayenesi yapılıp kanser tanısı almış hastaların değerlendirilerek medikal ve cerrahi tedavilerinin karara bağlandığı, Hematoloji, Onkolojik Cerrahi, Patoloji, Medikal Onkoloji, Genel Cerrahi, Girişimsel Radyoloji, Radyoloji alanlarında uzman hekimlerimizden oluşan "Onkoloji Konseyi"miz belirli periyodlarla toplanarak hasta değerlendirmesi yapmaya devam ediyor