Çocukluk çağı kanserleri tüm kanser vakalarının %1,2’sini ve tüm kanserden ölümlerin %1’ini oluşturmaktadır. Çocuklarda görülen kanserler; tip, tedaviye yanıt ve sağ kalım açısından erişkin kanserlerinden birçok farklılıklar gösterirler.
15 Şubat 2021

Çocukluk çağı kanserleri tüm kanser vakalarının %1,2’sini ve tüm kanserden ölümlerin %1’ini oluşturmaktadır. Çocuklarda görülen kanserler;  tip, tedaviye yanıt ve sağ kalım açısından erişkin kanserlerinden birçok farklılıklar gösterirler. 
Çocuklarda en sık görülen kanserler lösemi, beyin tümörleri ve lenfomalardır.
Erişkinin aksine çocukluk çağı kanserleri %70-80’in üzerinde tedavi edilebilir ve sağ kalım oranı yüksektir.

kanser1.jpeg