Isparta Şehir Hastanesi olarak Dil ve Konuşma Terapisi Ünitemizde hasta kabulüne başladık.
24 Mart 2021

Isparta Şehir Hastanesi olarak Dil ve Konuşma Terapisi Ünitemizde hasta kabulüne başladık.
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ NEDİR?
Dil ve konuşma terapisi; dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonu alanında çalışmaların yapıldığı bir sağlık alanıdır.
Dil ve konuşma terapistleri, ortak noktası dil, konuşma ve iletişim olan alanlarda terapi ihtiyacı duyan kişilere bireysel faktörleri göz önünde bulundurarak uygun terapi programını hazırlar ve uygular .
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ HANGİ ALANLARDA YETKİNDİR?
• Akıcı Konuşma Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı Bozuk Konuşma)
• Konuşma Sesi Bozuklukları (Artikülasyon Bozukluğu, Fonolojik Bozukluk)
• Gecikmiş Dil ve Konuşma
• Genetik Sendromlara Bağlı Dil ve Konuşma Gerilikleri
• Yaygın Gelişimsel Bozukluğa (Otizm) Bağlı Dil ve Konuşma Gerilikleri
• Serebral Palsi’ ye Bağlı Dil ve Konuşma Gerilikleri
• Dudak Damak Yarığı
• Ses Terapisi
• Afazi, Apraksi, Dizartri
• Beyin Hasarı, Felç vb. Durumlar Sonrasında Dil ve Konuşma Güçlüğü
• Yutma Bozuklukları
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ HANGİ YAŞ GRUBUNA HİZMET VERİR?
Erken çocukluk döneminden başlayıp yaşlılık dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazede bireylere hizmet verebilmektedir. Terapi programı eğer çocuklar içinse; oyuncaklar, kitaplar, resimli kartlar, kimi zaman ise alternatif destekleyici araçlar kullanırlar. Terapi programına alınan kişi yetişkinse, yaşa ve tanı kriterlerine göre bireysel terapi programı hazırlanır.
NE ZAMAN DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNE BAŞVURULMALI?
İletişime dayalı, dil konuşmaya bağlı herhangi bir zorluk yaşanıyorsa ve bu zorluk gündelik yaşantıyı etkili-yorsa dil ve konuşma terapisi alanına başvurabilirsiniz. Altta yatan herhangi başka bir problemin varlığında ise ilgili diğer alanların değerlendirmesinin ardından dil ve konuşma terapisi bölümüne başvurmanız tedavi sürecinin hızlanmasına yardım olacaktır.
ÇOCUKLARDA DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU HANGİ DURUMLARDA FARK EDİLEBİLİR?
• Konuşmanın edinildiği yaşlarda sözcük üretimlerinin olmaması,
• Yaşıtlarına göre dil ve konuşma gelişiminde geride kalma,
• İşaretle ya da tek sözcüklerle iletişim kurmaya çalışma
• Cümle kuramama
• Konuşma seslerinin bazılarını söylememe
• Sesin normalden kısık ya da farklı çıkması
• Anlaşılmayı etkileyecek düzeyde hızlı konuşma
• Sesleri ve/veya heceleri yutma
Dil ve konuşma bozuklukları çocuklarda önemli bir oranda görülen ve sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve duygusal gelişimlerini ciddi düzeyde etkileyen sorunsal bir alandır. Bu nedenle yaşanan bu tür zorlukların erken dönemde ele alınması çocuğun yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecektir