17 Kasım Dünya KOAH Günü
17 Kasım 2021

KOAH [Kronik (Müzmin) Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı] nefes yollarında mikroplarla oluşmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır.  Genellikle zararlı toz, gaz maruziyeti, sigara ve yetersiz akciğer gelişimi gibi kişisel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan, hava yolları ve/veya hava keseciklerinde anormalliklerin yol açtığı kalıcı solunumsal yakınmalar ve hava akımı kısıtlanması ile karakterize olan yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH’ta en sık görülen şikayetler nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmadır.
17 Kasım Dünya KOAH Günü hastalık konusunda insanları bilgilendirmek, toplumsal farkındalığı arttırmak, başlıca risk faktörleri konusunda olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmak, tütün kullanımının azaltılmasını sağlamak, hastalıkları erken dönemde tespit ederek ilerlemesini önlemek, iç ve dış hava kirliliğinin insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada ve ülkemizde  kutlanmaktadır.