Sağlık Rehberi

Ziyaretçi Kuralları

 •                                                                                            ZİYARET KURALLARI
  Ziyaret saatlerimiz; her gün 19:00-20:00 olarak düzenlenmiş olup, Tek kişi ile sınırlandırılmıştır.

 • Yoğun bakımlarda ziyaret saati 15 Mart 2022 tarihinden itibaren 11 :00 /12:00  olarak düzenlenmiştir. Tek kişi ile sınırlandırılmıştır.

 • 0-10 yaş arası çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir. Zorunlu hallerde hastane yöneticisinin izni ile çocuk ziyaretçi kabul edilir.(Yataklı Tedavi Kurumları işletme Yönetmeliği Madde 96 )

  Kliniklerde ve hastane içinde sigara içilmesi yasaktır.

  Yiyecek ve içecek kabul edilmez.

  Ziyaretçilerin yataklara oturmasına izin verilmez.

  Ziyaretçilerin hastaların eşyasını kullanmasına izin verilmez.

  Bulaşıcı ve salgın hastalıkları olan hastalara, belirli bir nedenle ziyareti sakıncalı olan hastalara ziyaretçi kabul edilmez.

  Bir hasta için ikiden fazla ziyaretçi alınmaz ve hasta ziyaretleri 15 dakikadan fazla olmaz.

  Hastanemizde yatmakta olan tutuklu ve hükümlüler herhangi bir tıbbi sakınca olmaması durumunda Cezaevi yönetmeliğine uygun olarak haftada her gün 10 dakika ziyaret edilebilirler. Bu ziyaret saatinde cezaevinden lüzumuna göre erkek veya kadın memur veya gardiyan kuruma gelerek ziyaretçileri görür, üzerlerini arar ve ziyarete izin verilir. 

  Tutuklu ve hükümlüleri ve gelen ziyaretçileri seçme ve araştırma sorumluluğu ceza evine aittir.

  Bağışıklığı baskılanmış hastaların tıbbi ve tedavilerinin yapıldığı onkoloji, organ nakli, kemik iliği nakli, yoğun bakım gibi üniteler ile bu tür enfeksiyon riski taşıyan hastaları bulunduğu riskli alanlarda çiğ sebze ve meyve gibi riskli gıdalar ile canlı, kurutulmuş veya saksıda çiçek ve bitki bulundurulmayacaktır.

  Özellikli birimlerde ziyaret kuralları:

  Ziyaret mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır ve Yoğun Bakım Ünitesinin ihtiyacına göre hemen sonlandırılır.

  Ziyaret saatinde, Yoğun Bakım Ünitesinin işlerinin yoğunluğu söz konusu ise ziyaret ertelenebilir veya yaptırılmayabilir.

  Ziyaretçi, ziyarete girerken galoş ziyaretçi önlüğü, maske ve eldiven giymelidir. Ziyaret tamamlandıktan sonra eldiven, maske, önlük ve en son olarak galoş çıkarıldıktan sonra eller dezenfektanla temizlenerek ziyaret tamamlanmalıdır.

  Hasta yakınlarından bir kişi telefonla hastanın durumu hakkında Yoğun Bakım Ünitesinin işlerini aksatmayacak şekilde günde bir kez olmak üzere (telefonla)bilgi alabilir. 

  Hastanın durumu hakkında kesin bilgi uzman Dr.dan öğrenilmesi daha uygundur.22 Mart 2022