Sivil Savunma Günü
07 Mart 2022

Hastanemiz Sivil Savunma Uzmanı İbrahim Toker ile Sivil Savunma Günü nedeniyle yaptığımız şöyleşi, 
Afet; önceden oluş zamanı bilinemeyen ve beklenmeyen bir olgudur.
Nerde, ne zaman ve hangi şiddetle olacağı belli olmayan, olduğunda; 
Toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini önemli ölçüde aksatan,
Can ve mal kaybına neden olan, 
Kurumların, şehirlerin, bölgelerin, hatta ülkelerin tek başına karşılayamayacakları doğa olaylarıdır. 
Bir Başka deyişle Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur.
Son 20 yıl içinde tüm dünyada yaşanan afetlerde yaklaşık üç milyondan fazla insan hayatını kaybetmiş, yaklaşık bir milyar insan mağdur olmuştur. Maddi zarar ise ölçülemeyecek kadar büyüktür
Ülkemizin % 98’i afet bölgesi olarak tanımlanmıştır ve bu konumu itibariyle dünya bilim adamları tarafından açık hava laboratuvarı olarak görülmektedir.
Ülkemizde afetler ve korunma yolları konusun da özellikle 1999 Marmara depremi milad olarak kabul edilmiştir.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü AFAD Başkanlığı adı altında yeniden yapılandırılmış,  her bölgede ve ilde malzeme, teçhizat, donanımlı Arama Kurtarma Birlikleri kurulmuş, Bakanlığımızca oluşturulan UMKE ekipleriyle birlikte arama-kurtarma ve müdahale çalışmaları konusunda dünya standartlarını yakalamıştır.
Diğer taraftan Hastanelerimiz Afetlerden nasıl etkilenirse etkilensin, sağlık hizmetlerini yürütmek, artan talebi ve ihtiyacı karşılamak zorundadır.
Bu nedenle hastanelerde sunulan hizmet «HAYATİ» öneme sahiptir ve herhangi bir işyeri ile karşılaştırılamaz. 7/24 hizmet vermesi ve en az ilk 72 saat kendi imkânları ile baş edebilmesi zorunlu olduğundan, toplumun hayat damarı niteliğini taşımaktadır.
Bu bağlamda hastanelerin deprem sırası ve sonrasında herhangi bir aksaklık yaşanmadan sağlık hizmetlerini sunmaya devam etmesi için Bakanlığımızca depreme dayanıklı, izolatörlü güvenli yapılar olarak inşa edilmektedir.
Afetlerin en az zararla atlatılabilmesinin tek yolu, toplumun önceden afetlere karşı eğitimli, planlı ve hazırlıklı olması ile mümkündür.
Bakanlığımızca yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetmeliği çerçevesinde Hastanemizde tehlike ve riskleri önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve rehabilitasyon çalışmaları ve tüm sektörlerden kurum ve kuruluşların, afet yönetimine katılımını kapsayan “Afet ve Acil Durum Planı” hazırlanmış, planda görevlendirilen personellere bilgi sunumu, masabaşı ve saha tatbikatları düzenlenerek bilgi ve tecrübelerinin artırılması sağlanmıştır.
Ayrıca her yıl planlanan eğitim programı çerçevesinde tüm personele eğitimler düzenlenmekte ve 2021 yılı içerisinde Afetler ve Korunma Yolları konulu 835 personele hizmet içi eğitim verilmiştir.
Sonuç olarak, afetlere karşı yapılması gereken tek şey; onunla mücadele etmek değil, doğanın belirlediği kurallarla yaşamaktır. 
Bizler, gerek bireysel gerekse Ülkemizi başka coğrafyaya taşıyamayacağımıza göre afetlerle yaşamayı öğrenmeliyiz
Afetsiz günler dileğiyle!...