18-24 Mart Yaşlılar Haftası
21 Mart 2022

Hastanemiz Geriatri Uzmanı Dr. Emin TAŞKIRAN ile 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle yaptığımız şöyleşi ;
Gelişen sağlık hizmetleri, teknoloji ve sosyal hizmetler sayesinde bireylerin doğumda beklenen yaşam gittikçe artmaktadır. Bu nedenle toplam nüfus içindeki oranı artan yaşlı bireylerin  sağlığı ve bağımsızlığı her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle 84 680 273 olan nüfusumuzun, 8 245 124ü yani %9,7si 65 yaş ve üzeri bireylerden oluşmaktadır. Yaşlı nüfusta sık görülen kronik hastalıklar, bu yaşa özgü olan geriatrik sendromlar ileri yaşta bağımsız yaşamayı tehdit etmektedir. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü 2015 yılında “SağlıklıYaşlanma” programını başlatmıştır. Ülkemiz de bu programın başarılı bir uygulayıcısıdır. Bu kapsamda ileri yaştaki bireylerin olabildiğince bakıma muhtaç olmayan, aktif ve sağlıklı olması için düzenli fiziksel aktivitede bulunmaları, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, aşılama ve kanser tarama programlarına katılmaları, kronik hastalıklarının düzenli takip edilmesi için hekime başvurmaları önerilmektedir. Geriatri polikliniğimiz, sağlıklı yaşlanma hedefine ulaşmak üzere hastanemizde tüm 65 yaş ve üzeri hastalarımıza hizmet vermektedir.