Gastroenteroloji Kliniği

Gastroenteroloji Kliniği HakkındaGastroenteroloji Polikliniğinde ;

1-Karaciğer ve safra yolu hastalıkları
2-Mide,ince ve kalın bağırsak hastalıkları
3-Pankreas hastalıkları takip ve tedavi edilmektedir.

Gastroenteroloji endoskopi ünitesinde tanısal amaçlı üst gastrointestinal sistem için endoskopi, kalın bağırsak incelemesi için kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır.Safra yolları ve pankreas incelemeleri için ERCP yapılmaktadır.
Tedavi amaçlı özafagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimler çıkarılabilir.Özofagus varis kanamalarında band ligasyonu uygulanmaktadır. Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç duyan hastalara PEG uygulanıp beslenme sağlanmaktadır. Tüm üst ve alt gastrointestinal kanayan odaklara müdahale edilerek kanama durdurulmaya çalışılmaktadır.
Kolon ve Midedeki polipler çıkarılmaktadır. 

26 Nisan 2022