Gastroenteroloji Cerrahisi

Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Hakkında


Gastroenteroloji Cerrahisi

Sindirim sistemi yemek borusundan başlayarak mide, onikiparmak bağırsağı, karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas, ince bağırsak, kalın bağırsak ile anüse kadar olan tüm organları içerir. Bu organların iyi ve kötü huylu tüm hastalıkları ise sindirim sistemi hastalıkları içindedir. Sindirim sisteminin dahili hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına "Gastroenteroloji", cerrahi hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına ise "Gastroenteroloji Cerrahisi" adı verilir. Gastroenteroloji cerrahisi birimi sindirim sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisiyle ilgilenir.

Hazımsızlık
Kanlı dışkı
Karın ağrısı
Kabızlık veya ishal
Midede ekşime, yanma
Bulantı veya kusma
Yutma güçlüğü
Aşırı şişkinlik veya gaz
İştahsızlık
Yetersiz beslenme
Yutarken ağrı
Kansızlık (anemi)
Pankreas iltihabı (pankreatit)
Açıklanamayan kilo kaybı
Gözlerde ve ciltte sararma (sarılık)
Hepatitler
Besin alerjileri ve besinlere duyarlılık (çölyak hastalığı vs)
Ülseratif kolit, crohn gibi enflamatuar  bağırsak hastalıkları ile ilgili şikayetleriniz için başvurabilirsiniz.

18 Mayıs 2022