İç Hastalıkları Kliniği

İç Hastalıkları Kliniği Hakkında
DAHİLİYE SERVİSİ


Klinik Ulaşım


Dahiliye servisi C Blok 8.kattadır.

Genel Bilgi


Genel Dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarında temel teşkil eden bir disiplindir .Çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar .Bu sisteme ait organların fonksiyon bozuklukları ile

ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanında  sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir. 

İÇ HASTALIKLARININ İLGÎ ALANLARINA:

-HİPERTANSİYON DİABET

TROİD HASTALIKLARI

-MİDE VE BAĞIRSAK SİSTEMİ HASTALIKLARI

-ALT VE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU BÖBREK HASTALIKLARI

-METEBOLİZMA HASTALIKLARI(OBEZİTE,GUT,KOLETIROL VB)

-KAN HASTALIKLARI VE ANEMİ

-ROMATİZMAL HASTALIKLAR

-AKCİĞER HASTALIKLARI(Astım Koah)

-DEMİR.B12VE FOLİK ASİT C VİTAMİN EKSİKLİĞİ

PANKREATİT VB. TANILARI girmektedir.Bu teşhislerle HASTALARIMIZ kliniğimize YATMAKTADIR


KLİNİĞİMİZDE İŞ AKIŞI:


Kendi kliniğimizde amacımız güncel bilimsel veriler ışığında en üst düzeyde hasta bakıma sağlamaktır.

-Polikliniğimizde uzman doktor tarafından muayenesi yapılan hastanın yatışı verildiğinde:

-Hekim hastanın ilaç düzenlemesini hasta dosyasına yazar.

-İstediği tetkik ve konsültasyonlar varsa bunları da hasta dosyasına yazarak kat sekreterine gönderir.

-Kat sekreteri hasta dosyasını kayıt işlemleri yaparak hastayı hangi kliniğe yatacaksa yönlendirir.

-Hastayı karşılayan hemşiresi hastanın yatağını belirler ve hastayı yatağına alır.

-Tüm onamlarını alır.Daha.sonra hastanın gerekli eğitimlerini yapar.

-Hekimin düzenlediği tetkik ve konsültasyon işlemleri yürütür.

-Hastanın ihtiyacına uygun tüm hasta bakım planlarını yürütür.               

-Kliniğimizde yatan diyabet hastalarına 1 er ay diyabet eğitimi düzenlenir.Katılımcılara Diyabet Okulu Diploması verilir.

-Servisimizin temizliği,yemek dağıtımı ve hasta taşıması ve yönlendirmesi şirket tarafından yapılır.Bu kişilerin verdikleri hizmetin denetimi Klinik sorumlu hemşiresi ve Dahiliye klinik sorumlu hekimi tarafından
yapılır.12 Nisan 2022