Kardiyoloji Kliniği

Kardiyoloji Kliniği Hakkında

Kardiyoloji servisi dolaşım sistemi, kalp ve damar hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır .Poliklinikler ,kateterizasyon, anjiyografi laboratuvarı ve kardiyoloji servisi yoğun bakım üniteleri merkezimiz bünyesinde bulunmaktadır.

14 Nisan 2022