Tıbbi Onkoloji


KLİNİK ULAŞIM

Tıbbi Onkoloji Polikliniği ve Kemoterapi Ünitemiz ; C Blok girişi Zemin 1. Katta hizmet vermektedir.

 

Genel Bilgiler

Kanser, bazı etkilerle değişime uğramış hücrelerin, gerek yerel ve gerek uzak noktalarda kontrolsüz olarak çoğalıp büyümelerinin sonucu oluşan habis hastalıklar grubudur.

Kanser önemi giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunu durumundadır.

Ölüm nedeni olarak, kalp ve damar hastalıklarının hemen ardından gelmektedir.

Ülkemizde en sık görülen kanserler erkeklerde akciğer, prostat, kalın barsak, rektum, mide ve pankreas; kadınlarda meme, akciğer, kalın barsak, rektum, rahim ağzı, yumurtalık, mide ve

pankreas kanserleri olarak sıralanabilir

Kemoterapi, tümörün ilaçla tedavi edilmesi demektir. Cerrahi ve ışın tedavisi ile birlikte tümör tedavisinin çok önemli bir parçasıdır. Kemoterapi ile tümör hücreleri öldürülür veya

tümörün büyümesi durdurulmaya çalışılır. Bazen tek, bazen birkaç ilaç çeşitli yollarla verilerek uygulanır.

Kemoterapi ile ilgilenen bilim dalına MEDİKAL ONKOLOJİ veya TIBBİ ONKOLOJİ, bu alanda çalışan doktora MEDİKAL ONKOLOG (TIBBİ ONKOLOG) denir. Medikal onkoloji

ayrı bir uzmanlık dalıdır; medikal onkolog tümör tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir iç hastalıkları uzmanıdır.


Hastanemizde Verilen Onkoloji Hizmeti

Poliklinik ve Kemoterapi Ünitesi

Polikliniğimizden yararlanmak isteyen hastalarımızın Tıbbi Onkoloji Polikliniğine günübirlik randevu ile başvurmaları gerekmektedir.


Hastalarımızın gelirken yanlarında;

Patoloji ve Ameliyat Raporlarını,Epikrizlerini,Ellerindeki


filmleri(Röntrgen,Tomografi,MR,Sintingrafi vb.)ve varsa eski dosyalarını getirmeleri gerekmektedir.

Ayaktan hizmet birimimizde yeni müracaat eden ve kontrolleri devam eden hastaların görüldüğü ve konsültasyon hizmetlerinin yürütüldüğü ,poliklinikler ve ayaktan kemoterapi

uygulamalarının yapıldığı ,Gündüz Kemoterapi Ünitesi bulunmaktadır.Polikliniğimize başvuran hastalarımız;


Hekim tarafından değerlendirilir,muayenesi yapılır,onkoloji dosyası açılır sonra uygun tedavi planlanır.

Hasta ve hasta yakınları;

Hastalığın durumu ve tedavi ile ilgili bilgilendirir,


hemşirelerimiz tarafından kemoterapi uygulanması hakkında bilgi verilir, daha sonra ayaktan tedavi uygulanır.
Tıbbi Onkoloji Hakkında


KLİNİK ULAŞIM

Tıbbi Onkoloji Polikliniği ve Kemoterapi Ünitemiz ; C Blok girişi Zemin 1. Katta hizmet vermektedir.

 

Genel Bilgiler

Kanser, bazı etkilerle değişime uğramış hücrelerin, gerek yerel ve gerek uzak noktalarda kontrolsüz olarak çoğalıp büyümelerinin sonucu oluşan habis hastalıklar grubudur.

Kanser önemi giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunu durumundadır.

Ölüm nedeni olarak, kalp ve damar hastalıklarının hemen ardından gelmektedir.

Ülkemizde en sık görülen kanserler erkeklerde akciğer, prostat, kalın barsak, rektum, mide ve pankreas; kadınlarda meme, akciğer, kalın barsak, rektum, rahim ağzı, yumurtalık, mide ve

pankreas kanserleri olarak sıralanabilir

Kemoterapi, tümörün ilaçla tedavi edilmesi demektir. Cerrahi ve ışın tedavisi ile birlikte tümör tedavisinin çok önemli bir parçasıdır. Kemoterapi ile tümör hücreleri öldürülür veya

tümörün büyümesi durdurulmaya çalışılır. Bazen tek, bazen birkaç ilaç çeşitli yollarla verilerek uygulanır.

Kemoterapi ile ilgilenen bilim dalına MEDİKAL ONKOLOJİ veya TIBBİ ONKOLOJİ, bu alanda çalışan doktora MEDİKAL ONKOLOG (TIBBİ ONKOLOG) denir. Medikal onkoloji

ayrı bir uzmanlık dalıdır; medikal onkolog tümör tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir iç hastalıkları uzmanıdır.


Hastanemizde Verilen Onkoloji Hizmeti

Poliklinik ve Kemoterapi Ünitesi

Polikliniğimizden yararlanmak isteyen hastalarımızın Tıbbi Onkoloji Polikliniğine günübirlik randevu ile başvurmaları gerekmektedir.


Hastalarımızın gelirken yanlarında;

Patoloji ve Ameliyat Raporlarını,Epikrizlerini,Ellerindeki


filmleri(Röntrgen,Tomografi,MR,Sintingrafi vb.)ve varsa eski dosyalarını getirmeleri gerekmektedir.

Ayaktan hizmet birimimizde yeni müracaat eden ve kontrolleri devam eden hastaların görüldüğü ve konsültasyon hizmetlerinin yürütüldüğü ,poliklinikler ve ayaktan kemoterapi

uygulamalarının yapıldığı ,Gündüz Kemoterapi Ünitesi bulunmaktadır.Polikliniğimize başvuran hastalarımız;


Hekim tarafından değerlendirilir,muayenesi yapılır,onkoloji dosyası açılır sonra uygun tedavi planlanır.

Hasta ve hasta yakınları;

Hastalığın durumu ve tedavi ile ilgili bilgilendirir,


hemşirelerimiz tarafından kemoterapi uygulanması hakkında bilgi verilir, daha sonra ayaktan tedavi uygulanır.12 Nisan 2022