Nükleer Tıp KliniğiISPARTA ŞEHİR HASTANESİ NÜKLEER TIP BİRİMİ

 

Birimimizde 1 adet çift başlıklı gama kamera, 1 adet kemik dansitometri cihazı ve 1 adet stres miyokard perfüzyon sintigrafisinde kullanılmak üzere treadmil efor cihazı bulunmaktadır.

Nükleer Tıp Bölümünde radyoaktif maddeler kullanılarak görüntüleme (sintigrafı çekimleri) ve tedavi işlemleri (radyoaktif iyot- 131 tedavisi..vs) yapılmaktadır. Yapılan görüntülemelerde; hemen her organ sistemiyle ilgili başka yöntemlerle elde edilmesi

mümkün olmayan fizyolojik, metabolik ve moleküler düzeyde bilgi elde edilmektedir.

Nükleer Tıbbın Kullanım Alanları:

•Onkolojik uygulamalar

•Kemik tümörlerin yerinin/yaygınlığının gösterilmesi

•Tümörlerde kemiğe metastaz olup olmadığının değerlendirilmesi •Ortopedik uygulamalar

•Gizli kırıkların gösterilmesi

•Kemik enfeksiyonları

•Protez gevşemesi ve enfeksiyonunun gösterilmesi

•Böbrek uygulamaları

•İdrar yollarında tıkanıklıkların gösterilmesi

•Böbreklere idrar kaçışı olup olmadığının araştırılması

•Böbrek enfeksiyonlarının araştırılması ve böbrek hasarı açısından takibi

•Böbrek transplantasyonlarında hastaların takibi

•Kalp Uygulamaları

•Koroner arter hastalıklarının tanısı

•By-pass cerrahisi olanların değerlendirilmesi

•Bazı hipertansiyon hastalarında hastalığın nedeninin araştırılması için

•Akciğer uygulamaları

•Pulmoner emboli ( akciğerlerde kan pıhtılaşması) tanısı

•Diğer Uygulamalar

•Guatr hastalıkları

•Çeşitli yemek borusu ve mide hastalıkları

•Barsak kanamaları

•Lenf yollarının incelenmesi

•Göz yaşı yollarının incelenmesi

•Tıikrük bezlerinin fonksiyonlarının incelenmesi

•Vücuttaki gizli enfeksiyonların araştırılması

Bölümümüzde yapılabilen Nükleer Tıp tetkikleri:

Sintigrafık incelemelerde incelenecek organa göre değişik radyoaktif madde içeren bileşikler çok az dozda damar yolu ile veya bazı çalışmalarda ağız yolu ile verilir. Sintigrafık incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu radyolojik incelemelerden

(akciğer grafisi, Bilgisayarlı Tomografi gibi) farklı değil ve hatta daha düşüktür. Çocuklarda yeni doğan döneminde bile incelemeler yapılabilmektedir. Nadir durumlar dışında hamilelerde inceleme yapılmaz. Görüntüleme genellikle belirli bir bekleme süresi

sonrası yapılır. Bekleme süresi testin özelliğine göre 15 dakika ile 2 saat arasında değişir.

Solunum Sistemi:Akciğer Perfiüzyon ve Ventilasyon Perfuzyon Sintigrafısi (Tc99m MAA), Post- Operatif FEVİ Hesabı (Tc99m MAA).

Santral Sinir Sistemi: Beyin Perfüzyon incelemesi (Tc99m HMPAO).

Kardiyovasküler Sistem:Miyokard Perfuzyon Sintigrafısi (Talyum201 veyaTc99m MIBI görüntüleme).

İskelet Sistemi:Üç Fazlı Kemik Sintigrafısi, Tüm Vücut Kemik Sintigrafısi.

Endokrin Sistem :Tiroid sintigrafısi. Paratiroid sintigrafısi, Dakriyosintigrafı.

Gastrointestinal Sistem: Gastroösefageal Reflü Sintigrafısi, Mekkel Divertikül Sintigrafısi, Mide Boşalma Zamanı, Tükrük Bezi Sintigrafısi.

Genitoürincr Sistem:Dinamik Böbrek Sintigrafısi (DTPA veya MAG3 ile), Statik Böbrek Sintigrafısi (DMSA), ACE inhibitörlü Dinamik Böbrek Sintigrafısi (DTPA veya MAG3 ile), Testis Sintigrafısi, Vezikoüreteral Reflü Sintigrafısi (Direkt ve indirekt).

Enfeksiyon Görüntülemesi:İşaretli Lökosit Sintigrafısi,Nanokolloid ile Kemik İliği Sintigrafısi. Nükleer Hematoloji: Lenfosintigrafı.

Bölümümüzde hipertiroidi tedavisi amaçlı hastalarımıza ayaktan düşük dozda radyoaktif iyot-131 tedavisi verilmektedir.


Nükleer Tıp Kliniği HakkındaISPARTA ŞEHİR HASTANESİ NÜKLEER TIP BİRİMİ 

Birimimizde 1 adet çift başlıklı gama kamera, 1 adet kemik dansitometri cihazı ve 1 adet stres miyokard perfüzyon sintigrafisinde kullanılmak üzere treadmil efor cihazı bulunmaktadır.

Nükleer Tıp Bölümünde radyoaktif maddeler kullanılarak görüntüleme (sintigrafı çekimleri) ve tedavi işlemleri (radyoaktif iyot- 131 tedavisi..vs) yapılmaktadır. Yapılan görüntülemelerde; hemen her organ sistemiyle ilgili başka yöntemlerle elde edilmesi

mümkün olmayan fizyolojik, metabolik ve moleküler düzeyde bilgi elde edilmektedir.

Nükleer Tıbbın Kullanım Alanları:

•Onkolojik uygulamalar

•Kemik tümörlerin yerinin/yaygınlığının gösterilmesi

•Tümörlerde kemiğe metastaz olup olmadığının değerlendirilmesi •Ortopedik uygulamalar

•Gizli kırıkların gösterilmesi

•Kemik enfeksiyonları

•Protez gevşemesi ve enfeksiyonunun gösterilmesi

•Böbrek uygulamaları

•İdrar yollarında tıkanıklıkların gösterilmesi

•Böbreklere idrar kaçışı olup olmadığının araştırılması

•Böbrek enfeksiyonlarının araştırılması ve böbrek hasarı açısından takibi

•Böbrek transplantasyonlarında hastaların takibi

•Kalp Uygulamaları

•Koroner arter hastalıklarının tanısı

•By-pass cerrahisi olanların değerlendirilmesi

•Bazı hipertansiyon hastalarında hastalığın nedeninin araştırılması için

•Akciğer uygulamaları

•Pulmoner emboli ( akciğerlerde kan pıhtılaşması) tanısı

•Diğer Uygulamalar

•Guatr hastalıkları

•Çeşitli yemek borusu ve mide hastalıkları

•Barsak kanamaları

•Lenf yollarının incelenmesi

•Göz yaşı yollarının incelenmesi

•Tıikrük bezlerinin fonksiyonlarının incelenmesi

•Vücuttaki gizli enfeksiyonların araştırılması

Bölümümüzde yapılabilen Nükleer Tıp tetkikleri:

Sintigrafık incelemelerde incelenecek organa göre değişik radyoaktif madde içeren bileşikler çok az dozda damar yolu ile veya bazı çalışmalarda ağız yolu ile verilir. Sintigrafık incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu radyolojik incelemelerden

(akciğer grafisi, Bilgisayarlı Tomografi gibi) farklı değil ve hatta daha düşüktür. Çocuklarda yeni doğan döneminde bile incelemeler yapılabilmektedir. Nadir durumlar dışında hamilelerde inceleme yapılmaz. Görüntüleme genellikle belirli bir bekleme süresi

sonrası yapılır. Bekleme süresi testin özelliğine göre 15 dakika ile 2 saat arasında değişir.

Solunum Sistemi:Akciğer Perfiüzyon ve Ventilasyon Perfuzyon Sintigrafısi (Tc99m MAA), Post- Operatif FEVİ Hesabı (Tc99m MAA).

Santral Sinir Sistemi: Beyin Perfüzyon incelemesi (Tc99m HMPAO).

Kardiyovasküler Sistem:Miyokard Perfuzyon Sintigrafısi (Talyum201 veyaTc99m MIBI görüntüleme).

İskelet Sistemi:Üç Fazlı Kemik Sintigrafısi, Tüm Vücut Kemik Sintigrafısi.

Endokrin Sistem :Tiroid sintigrafısi. Paratiroid sintigrafısi, Dakriyosintigrafı.

Gastrointestinal Sistem: Gastroösefageal Reflü Sintigrafısi, Mekkel Divertikül Sintigrafısi, Mide Boşalma Zamanı, Tükrük Bezi Sintigrafısi.

Genitoürincr Sistem:Dinamik Böbrek Sintigrafısi (DTPA veya MAG3 ile), Statik Böbrek Sintigrafısi (DMSA), ACE inhibitörlü Dinamik Böbrek Sintigrafısi (DTPA veya MAG3 ile), Testis Sintigrafısi, Vezikoüreteral Reflü Sintigrafısi (Direkt ve indirekt).

Enfeksiyon Görüntülemesi:İşaretli Lökosit Sintigrafısi,Nanokolloid ile Kemik İliği Sintigrafısi. Nükleer Hematoloji: Lenfosintigrafı.

Bölümümüzde hipertiroidi tedavisi amaçlı hastalarımıza ayaktan düşük dozda radyoaktif iyot-131 tedavisi verilmektedir.


12 Nisan 2022