Merkezi Laboratuvar


MERKEZ LABORATUVAR HİZMETLERİ:

Hastanemiz Merkez Laboratuvarı D blok zemin katta bulunmakta; örnek kabul,biyokimya, idrar, mikrobiyoloji ve patoloji birimleri ile numune (spermiyogram)verme odasından oluşmaktadır. Laboratuvar tetkiklerinin yapıldığı bölüme kontro!lü( kartlı )geçiş yapılmaktadır. Hastanemiz laboratuvar hizmetleri özel bir firma tarafından , numune alma işlemleri ile OGTT kamu personellerimiz (laboratuvar Teknisyenleri),tetkiklerin onaylanması ve bazı mikrobiyolojik incelemeler laboratuvar uzman hekimlerimiz,laboratuvar kalite kontrol işlemleri biyologlar tarafından yürütülmektedir. Servis ve polikliniklerden alınan numunelerin transferinden özel bir şirket sorumludur.

Hastanemiz laboratuvarlarında hangi tetkiklerin çalışıldığı, acil ve rutin sonuç verme saatleri, numune transferi ve numune kabul-red kriterleri hazırlanan test rehberlerinde yer almaktadır, bu rehberlere ve ilgili dokümanlara otomasyon sistemindeki DYS modülünden tüm çalışanlar tarafından ulaşılabilmektedir.

Poliklinik hastalarının kanları; dahiliye poliklinik koridorunda iki, diğer poliklinik koridorlarında ve sağlık kurulunda birer adet bulunan toplam sekiz kan alma odasında hizmet veren kamu personelleri tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca acil serviste her gün 16.00-24.00 saatleri arasında kan alım işlemi laboratuvar teknisyenlerimiz tarafından yapılmaktadır. Kan numuneleri tüp taşıma(pnömotik) sistemi ile diğer vücut sıvıları ve tetkik materyalleri ise numune taşıma personelleri tarafından laboratuvar örnek kabul birimine ulaştırılır. Bu birimde aynı zamanda dış laboratuvara gönderilecek tetkikler için de numuneler ayrılarak uygun şartlarda muhafaza ve gönderilmesi gerçekleştirilir. Numunelerin kabulünden teknisyen onayına kadar geçen tüm işlemlerden özel laboratuvar personelleri ve laboratuvar koordinatörü sorumludur.

Hastanemiz Denetimde Serbestlik Birimi sağlık kurulu içerisinde olup kamu personelleri(biyolog ve laboratuvar tek.)tarafından hizmet vermektedir. Mikrobiyoloji ile ilgili manuel tetkikler için numune alımı ve bazı tetkiklerin çalışılması ise Mikrobiyoloji Manuel Odasında D blok Zemin kat laboratuvar yanında kamu personellerimiz(laboratuvar tek.) tarafından yapılmaktadır.

Merkezi Laboratuvar Hakkında


MERKEZ LABORATUVAR HİZMETLERİ:

Hastanemiz Merkez Laboratuvarı D blok zemin katta bulunmakta; örnek kabul,biyokimya, idrar, mikrobiyoloji ve patoloji birimleri ile numune (spermiyogram)verme odasından oluşmaktadır. Laboratuvar tetkiklerinin yapıldığı bölüme kontro!lü( kartlı )geçiş yapılmaktadır. Hastanemiz laboratuvar hizmetleri özel bir firma tarafından , numune alma işlemleri ile OGTT kamu personellerimiz (laboratuvar Teknisyenleri),tetkiklerin onaylanması ve bazı mikrobiyolojik incelemeler laboratuvar uzman hekimlerimiz,laboratuvar kalite kontrol işlemleri biyologlar tarafından yürütülmektedir. Servis ve polikliniklerden alınan numunelerin transferinden özel bir şirket sorumludur.

Hastanemiz laboratuvarlarında hangi tetkiklerin çalışıldığı, acil ve rutin sonuç verme saatleri, numune transferi ve numune kabul-red kriterleri hazırlanan test rehberlerinde yer almaktadır, bu rehberlere ve ilgili dokümanlara otomasyon sistemindeki DYS modülünden tüm çalışanlar tarafından ulaşılabilmektedir.

Poliklinik hastalarının kanları; dahiliye poliklinik koridorunda iki, diğer poliklinik koridorlarında ve sağlık kurulunda birer adet bulunan toplam sekiz kan alma odasında hizmet veren kamu personelleri tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca acil serviste her gün 16.00-24.00 saatleri arasında kan alım işlemi laboratuvar teknisyenlerimiz tarafından yapılmaktadır. Kan numuneleri tüp taşıma(pnömotik) sistemi ile diğer vücut sıvıları ve tetkik materyalleri ise numune taşıma personelleri tarafından laboratuvar örnek kabul birimine ulaştırılır. Bu birimde aynı zamanda dış laboratuvara gönderilecek tetkikler için de numuneler ayrılarak uygun şartlarda muhafaza ve gönderilmesi gerçekleştirilir. Numunelerin kabulünden teknisyen onayına kadar geçen tüm işlemlerden özel laboratuvar personelleri ve laboratuvar koordinatörü sorumludur.

Hastanemiz Denetimde Serbestlik Birimi sağlık kurulu içerisinde olup kamu personelleri(biyolog ve laboratuvar tek.)tarafından hizmet vermektedir. Mikrobiyoloji ile ilgili manuel tetkikler için numune alımı ve bazı tetkiklerin çalışılması ise Mikrobiyoloji Manuel Odasında D blok Zemin kat laboratuvar yanında kamu personellerimiz(laboratuvar tek.) tarafından yapılmaktadır.

12 Nisan 2022