Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Kliniği

Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Kliniği Hakkında

Çocuk hematolojisi Onsekiz yaşını doldurmamış bireylerin çocukluk çağı kan ve kemik iliği hastalıklarında tanı koyan ve tedavisini yapan Tıp bilimidir. Multidisipliner yaklaşımla çocukluk çağı kanserlerinin erken tanı alması tedavide başarıyı büyük ölçüde artırmaktadır.

14 Nisan 2022