Hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanımız Dr. Gökçen AY USLUSOY ile yaptığımız söyleşi
15 Nisan 2022
Hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanımız Dr. Gökçen AY USLUSOY ile yaptığımız söyleşi, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre “geleneksel Tıp”, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma ,iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan farklı kültürlere Özgür teori ,inanç ve tecrübelere dayalı bilgi - beceri ve uygulamaların bütünüdür.
 “Tamamlayıcı Tıp “ise .ilave yarar sağladığına inanılan sağlık uygulamalarının konvansiyonel tıp ile birlikte kullanılması sonucu kazandığı anlamdır.
 2014 yılında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı kurulmuş ,yönetmeliği hazırlanmıştır. Ülkemizde bu tedaviler özel eğitim programlarını tamamlayan ve sertifika olarak yetki sahibi olan hekim ve diş hekimleri tarafından yapılabilmektedir. Ülkemizde başka kişiler tarafından yapılması yasa gereği yasaktır ve suç teşkil etmektedir. 
Geleneksel tıp uygulamaları hastaların genel enerji ,otonom ve hormonal sistemleri arasında dengenin sağlanması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için modern tıbbın yanında tamamlayıcı olarak uygulanan ve bilimsel dayanakları olan yöntemlerdir. Özellikle kronik hastalıkların tedavisi ve korunması ile ilgili kişinin sağlığının korunmasında önemli bir yere sahiptir.
 Hastanemizde GETAT  hizmetlerin steril şartlar altında güvenli yapılabilmesi için GETAT ünitesi açılmıştır. Ünitemizde AKAPUNTUR,OZON  VE KUPA TERAPİ için uygulama izinleri alınmış olup, bu alanlarda poliklinik hizmeti vermekteyiz. Amacımız modern ile geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın birlikte uyum içinde kullanarak halkımızın sağlığına katkıda bulunmaktır.
Hastanemiz GETAT ünitesine başvuran hastalar sorumlu hekim tarafından değerlendirilerek gerekli tüm tetkikleri yapılır. Değerlendirme sonrası kişiye uygun geleneksel ve tamamlayıcı Tıp uygulaması seçilerek tedavi uygulanır . Merkezimizin GETAT odaları bakanlığımızın belirlediği kriterlere uygun hijyenik ve modern Olarak düzenlenmiştir.