Yardım Masası Denetim ve Kontrol Birimi
16 Ağustos 2022


PERSONEL BİLGİSİ

 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
    
 Ahmet GÜMÜŞCAN Sağlık Teknikeri  Yardım Masası
 Halis TOPTAŞLI V.H.K.İ.  Yardım Masası

İletişim:
Dahili (11044-11546-11533)

Ulaşım : AB Blok 1. KatYARDIM MASASI DENETİM VE KONTROL BİRİMİNİN GÖREVLERİ

* Hastane kullanıcılarının dilek, şikâyet, öneri ve bilgi istediği konularda talebini iletebileceği ilettiği talebin belirlenen süreler içerisinde çözümü için sistem üzerinden gerekli bilgilerin girilerek ilgili alt yüklenicilere yönlendirileceği yapılan tüm bu işlemlerin raporlamalarının yapılmasından görevli birime yardım masası denir.
* Sözleşmenin 34.3 maddesi gereği performans takibi yardım masası denetim ve kontrol birimi tarafından yapılmaktadır.
* Talep oluşturulduktan sonra talebin performans parametresinin kontrol edilmesi, ( uygun parametre tetiklenmiş mi? )
* Parametre sürelerinin ( yanıtlama ve düzeltme ) kontrol edilmesi,
* Alan sınıflandırmalarının kontrolünün yapılması,
* Taleplerin ses kayıtlarının dinlenmesi, ( yardım masası personeli kalite standartlarına uygun konuşma yapmış mı talebi doğru yönlendirmiş mi kontrolü )
* Talebin gerçekleştirildiğine dair mahal kaydı, resim vb. eklenen belgelerin kontrolünün yapılması,
* Gerekli görüldüğü takdirde talep sahiplerine geri dönüş yapılması,
* Yapılmayan talepler ve usulsüz kapatmalar için yerinde kontrol yapılarak, tutanak altına alınması ve şirkete bilgi verilmesi,
* Gün içerisinde açılan taleplerin toplam kayıt sayısı raporunun alınması ve Excel çizelgesine kaydının yapılması,
* Kalite bakımından çözüme kavuşturulamayan olayların özeti raporunun alınarak gerekçelerinin incelenmesi,
* Bilgi verildi, hatalı bildirim, hat kesildi, kapalı ve işlemsiz kapatıldı durumundaki taleplerin kontrollerinin yapılması,
* Duruma göre olay sayısı raporunun alınarak, talep durumlarının incelenmesi,
* Ek süre taleplerinin değerlendirilerek makul sürenin verilmesi ve takibi, ( Ek-18 Ödeme Mekanizması 7.1 maddesi gereğince )
* Yedek parça gerektiren bakım ve onarım taleplerinin takibinin yapılması,
*Her ay yapılan ceza mutabakatı toplantısının tarihlerinin belirlenmesi, organize edilmesi, toplantıya katılımın sağlanması mutabakat öncesi ve mutabakat sonrası cezalı SLA durumlarının belirlenmesi,
* Cezaya düşen taleplerin takibinin yapılarak ay sonunda puan ve kesinti oranı hesaplama işlemlerinin yapılması, ( Ek-18 Ödeme Mekanizmasına uygun olarak )
*18 Hizmet Komisyonuna ( Muayene Kabul ve Kontrol ) açılan talep sayılarının, cezalı olanların puanlarının ve kesinti oranlarının bildirilmesi,
*Sağlık Bakanlığına gönderilmek üzere 18 Hizmet dalına ait TSİM verilerinin hazırlanması,
*Şirkete Değerlendirme ve Karar raporunun hazırlanarak gönderilmesi,
*Ay sonunda programdan ilgili raporların alınması, istatistiki verilerin hazırlanması ve ayın dosyasının tamamlanması,
*Şirket tarafından gönderilen faaliyet raporlarının ( Aylık Hizmet Raporu, Aylık Faaliyet Raporları, Aylık Bakım Onarım Raporları, Değerlendirme ve Kontrol Formları, Enerji Tüketim ve Verimlilik Raporu, Ek-28 Faaliyet Raporları ) incelenerek, muayene kabul komisyonu ve kontrol teşkilatı üyelerine e-mail ortamında gönderilmesi ve Şehir Hastaneleri belge kitapçığına yüklenmesi,
*Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri veri izleme tablolarının her ay hazırlanması,
*Kategori protokolünün şirketle birlikte her yıl güncellenmesi, (2.9.3.5.3 maddesi )
*Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yardım masası çalıştay ve toplantılara katılımın sağlanması,
*Sağlık Bakanlığı ve Sayıştay denetlemelerine her an hazır bulunulması dır.