Dünya Yaşlılar Günü
01 Ekim 2022

Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle hastanemiz Geriatri Uzmanı Dr. Emin TAŞKIRAN ile yaptığımız söyleşi; Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre 65 yaşını dolduran bireyler yaşlı kabul edilmektedir. TÜİK son nüfus sayımına göre ülkemizde yaklaşık her 10 kişiden 1i 65 yaşının üzerindedir. Giderek yaşlanan dünyada, yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına yönelik yeni düzenlemeler yapılması gerekliliği oluşmuştur. Yaşlı sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen geriatri bilim dalının doğuşu ve giderek yaygınlaşması da yaşlanan toplumda önem arz etmektedir. Hastanemiz Z1 kat yeşil alanda geriatri polikliniği hizmet vermekte olup 65 yaş üzeri hastalarımızın iç hastalıklarını ilgilendiren rahatsızlıkları, bunama, depresyon, idrar kaçırma, kemik erimesi, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi sorunlarıyla ilgilenmektedir. “Yaşlı” sözcüğü herkesin aklında “hastalıkların çok sık görüldüğü, elden ayaktan düşüldüğü bir dönem” çağrışımı yapsa da, ileri yaşta sağlıklı ve aktif yaşlanma dolayısıyla bağımsız bakıma muhtaç olmadan hayat kalitesini sürdürerek yaşlanma mümkündür. Yaşlılık dönemi ile ilgili sorunlarınız için geriatri polikliniğine başvurabilirsiniz.
kare-şablon-gündurumemin.jpg