Palyatif Bakım Günü nedeniyle hastanemiz Geriatri Uzmanı Dr. Emin TAŞKIRAN ile yaptığımız söyleşi
08 Ekim 2022

Palyatif Bakım Günü nedeniyle hastanemiz Geriatri Uzmanı Dr. Emin TAŞKIRAN ile yaptığımız söyleşi ;
Palyatif bakım, küratif yani tamamen tedavi edici yöntemlerin tükendiği hastalarda hayat kalitesini 
ve konforunu arttırmayı amaçlayan sağlık ve bakım hizmetleri bütününü tarif etmektedir. Bir 
hastalıktan kurtulmanın mümkün olmadığı durumlarda, o hastalıkla hayat kalitesini mümkün 
olduğunca yüksek tutarak kişileri yaşatmak palyatif bakımda temel amaçtır. Herhangi bir kaza, felç 
gibi bir olay sonrasında yatağa bağımlı yaşayan bakım gerektiren hastalar; bunama, kanser, kalp 
yetmezliği gibi ciddi hastalıklar sebebiyle yardımsız yaşayamayan ve konfor arttırıcı destek 
tedavilere ihtiyaç duyan hastalar palyatif bakım hizmetlerinden faydalanabilir. Palyatif bakım 
toplumda yaygın olarak bilinenin aksine hastaların “ölüme terkedildiği yerler” değil, olabildiğince 
evine tekrar gönderme amaçlanarak evde kendine yeterli bakımın sağlanması için bir süre destek 
verildiği hasta servisleridir. Palyatif bakım hizmetlerinden faydalanmak ve detaylı bilgi için C Blok 3.kat palyatif servisinden bilgi alabilirsiniz