CV-TR
29 Kasım 2022Doktor Bilgisi

 Adı ve Soyadı Gülen GÜLOĞLU ÇAMAŞ
 Ünvanı Uzman Doktor
 Uzmanlık Alanı Enfeksiyon Hastalıkları
 Eğitim BilgileriCelal Bayar tıp fakültesi -2010
  Uzmanlık ihtisası :Süleyman Demirel Üniversitesi-2017
  
 Mesleki Geçmiş 2017-2020:Rize Devlet Hastanesi
  Isparta Şehir Hastanesi (Halen)
  
  
 Yabancı Dil İngilizce
 e-mail