Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Canan DOĞAN ile Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığımız söyleşi
30 Kasım 2022

Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Canan DOĞAN ile Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığımız söyleşi;
Kasım ayı tüm dünyada “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı” olarak belirlenmiştir. 

Akciğer kanseri, dünya çapında erkeklerde en, kadınlarda ise ilk 4. Sırada en sık saptanan ve tüm kanserler içinde en sık ölüme neden olan kanser türüdür. 

En önemli risk faktörü olan tütün/ sigara  kullanımı, dünya çapındaki kanser ölümlerinin yüzde 22’sine, akciğer kanserinden kaynaklı ölümlerin ise yüzde 71’ine neden olmaktadır. Akciğer kanseri % 70 olguda, sigara içimiyle direkt ilişkilidir. Ağır sigara içen kişide kanser gelişme riski yüzde 30’lara çıkarken, hiç sigara içmeyen kişinin akciğer kanserine yakalanma riski yüzde 1’den daha düşüktür.
Kanserin diğer sık nedenleri ise çevresel toksik maddelere maruziyet (radon, asbest, arsenik, beryllium ve uranium vb), genetik yatkınlık/ aile öyküsü,  KOAH ve akciğerde skar dokusu oluşumuna neden olan diğer akciğer hastalıkları, akciğerlere radyasyon maruziyetidir.

Hastalığın en önemli semptomları öksürük, nefes darlığı, balgam çıkarma, kanlı balgam, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, halsizlik, kilo kaybıdır. Semptomların geç ortaya çıkması ve semptomların mevcut sigara içimi ve eşlik eden KOAH vb hava yolu hastalıkları semptomlarıyla karıştırılması ve önemsenmemesi tanıda geç kalınmasına neden olabilmektedir.

Son yıllarda akciğer kanserinde gelişen tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen akciğer kanserinde mortalite halen yüksektir ve hastalığa “erken tanı” konması büyük önem taşımaktadır.  Bu nedenle özellikle 55 yaş ve üzeri, uzun süreli sigara içme öyküsü olan kişilerin en az yılda bir kez doktor kontrolleri ile değerlendirilmesi ve riskli vakaların akciğer kanseri açısından radyolojik taramalarının yapılması “erken tanı” konması açısından önem taşımaktadır.”

Siz de sigara bırakma tedavileri ve akciğer kontrolleriniz için Isparta Şehir Hastanesi Göğüs hastalıkları polikliniklerine başvuru yapabilirsiniz.