İdari Birimler toplantı
30 Aralık 2022

Hastanemiz İdari Mali Hizmetler Müdürü İbrahim KARAGÖZ ve yardımcılarının katılımıyla idari birim çalışanları ile birlikte 2022 yılının değerlendirildiği  yıl sonu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

kare-şablon-sosyalidari.jpg