Klinik Mühendislik / Biyomedikal

Ayniyat Depo Teknisyen
PERSONEL BİLGİSİ ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
 Mevlüt YURTSEVEN Teknisyen Ayniyat Depo
 Yalçın ÖZDEMİR Teknisyen Ayniyat Depo

07 Ağustos 2023