İdari Birimler

Klinik Mühendislik / Biyomedikal


KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

1. Tıbbi Hizmetler Başkanlığının ilgili birimleri tarafından oluşturulan planların ve gerekli izinleri alınan biyomedikal dayanıklı taşınırların; tedarik süreçlerinde teknik şartnamelerin ve sözleşmelerin hazırlanmasında, muayene, kabul ve hizmeti ifa süreçlerinde teknik bilgi desteği sağlar.

 2. Biyomedikal dayanıklı taşınır, tüketim malzemeleri ve biyomedikal teknik hizmetlerin tedarik süreçlerinin tamamında (malzeme talep, şartname, sözleşme, fatura, muayene ve kabul, teknik servis raporlamaları, HEK gibi) terminoloji birliğinin sağlanması için ilgili birimler arası koordinasyonu sağlar. 3. HEK’e ayrılan biyomedikal dayanıklı taşınırlar ile kullanılamaz hale gelen biyomedikal tüketim malzemelerinin satış süreçlerinde teknik şartnamelerin, sözleşmelerin hazırlanmasında görev alır.

4. TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından PGD (Piyasa Gözetim ve Denetimi) ile ilgili biyomedikal dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemelerine yönelik yapılması istenen faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

5. Stok düzeyi azami stok seviyesinin üzerine çıkan birliğe bağlı sağlık tesislerini takip eder ve hastane idaresine durumu bildirerek farkındalık sağlar, eğitim faaliyetleri düzenler.

6. Birliğe bağlı sağlık tesislerinde görev yapan Biyomedikal Depo TKKY (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine) ve taşınırları kullanacak olan sağlık personeline görevi kapsamındaki taşınırlar ile ilgili eğitimlerin verilmesini ve gerekli hallerde teknik bilgi desteğini sağlar.

7. Kurum tarafından belirlenen Biyomedikal Depo kapsamındaki kriterlerin dönemsel olarak Performans Takip Formu programı üzerinden iç denetimini sağlar.

8. Verimlilik Karnesi İzlem Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi Boyutuna (Ek-4) ve Biyomedikal Depo Yönetimi Boyutuna (Ek-5) ilişkin kriterlere uygun olarak sağlık tesislerinde sürecin yönetilmesine katkı sağlar.


Materyovijilans

Hastanelerde tıbbi cihaz ile ilgili olumsuz olayların takip ve bildirimi ile sorumlu personeldir. olumsuz olay bildirim talimatına yani piyasa gözetim ve denetim talimatına göre süreci yönetir.


PERSONEL BİLGİSİ


 ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ
 Tuğçe DEVRİM Biyomedikal Mühendisi (Sorumlu) Klinik Müh./Biyomedikal
 Mustafa ERGİN Teknisyen Klinik Müh./Biyomedikal
 Musa Ali UYSAL Biyomedikal Teknikeri Klinik Müh./Biyomedikal
 Buğra ŞAHİN TeknisyenKlinik Müh./Biyomedikal 
 Fatih AKYOL Tıbbi Sekreter Klinik Müh./Biyomedikal


07 Ağustos 2023