Alınan organların dağılımı nasıl yapılmaktadır ?
12 Nisan 2022


Organ Bağış.jpg

Alınan organların dağılımı nasıl yapılmaktadır?


T
amamen elektronik ortamda bekleme listesindeki hastalar arasında kan grubu, doku grubu uyumları ile tıbbi aciliyet haline bakılarak organ dağıtımı yapılmaktadır. Din, cins, ırk, zengin-fakir ayrımı yapılmaz.