Özellikli Hizmetler

Organ Bağışı ve Nakli Birimi

Organ Bağış.jpg


Organ Bağışı Nedir?

Kişinin serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir.


Kimler organ bağışlayabilir?

2238 sayılı ‘’Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli ‘’hakkındaki kanuna göre akli dengesi yerinde 18 yaşını doldurmuş her birey organlarının tamamını ya da bir kısmını bağışlayabilir.


Nasıl organ bağışında bulunabiliriz?

Hastanemizde organ bağış birimine başvuruda bulunarak iki tanık huzurunda Organ ve Doku bağış kartı doldurulur ve imzalanır.

Bağış bilgileri Sağlık Bakanlığında oluşturulan sisteme girilir ve kişilerin yakınlarına

bilgilendirme mesajı gönderilir
.


Hangi organlar bağışlanabilir?


Ülkemizde; Kalp, Akciğer, Karaciğer, Böbrek,  Pankreas, İnce bağırsak, Kalp kapağı, Kornea, Kemik, Kemik iliği, Tendon, Deri ve Yüz gibi organlar bağışlanabilir.


Beyin ölümü gerçekleşen; yani hayata dönmesi mümkün olmayan kişilerden alınan organlar bir başkasına nakledilir.


Organ Nakli Nedir?


Vücutta görevini yerine getiremeyecek derecede hasar gören organların yerine canlı ya da beyin ölümü gerçekleşmiş kişiden alınan sağlam organların cerrahi yöntemle nakledilmesi işlemine organ nakli denir.


Beyin ölümü nedir?


Beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak işlevini yitirmesidir.

Beyin ölümü yani tıbbi ölüm gerçek ölümdür.

Beyin ölümü kararı; hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ilgili uzman hekimler

tarafından tüm değerlendirmeler yapıldıktan sonra verilmektedir.


Alınan organların dağılımı nasıl yapılmaktadır?


T
amamen elektronik ortamda bekleme listesindeki hastalar arasında kan grubu, doku grubu uyumları ile tıbbi aciliyet haline bakılarak organ dağıtımı yapılmaktadır. Din, cins, ırk, zengin-fakir ayrımı yapılmaz.


Organ bağışı sonrası vücudun dış görünümü bozulacak mı?


Organ çıkarımı ameliyatı ameliyathane koşullarında tecrübeli cerrahi ekipler tarafından titizlikle yapılmaktadır. Dış görünümde ameliyat izi dışında herhangi bir bozukluk oluşmaz.


Cenaze işlemleri gecikecek mi?


Organ alındığı için özellikle bir gecikme olmaz. Cenaze işlemlerinin çabuklaştırılması için gerekli tüm çabalar gösterilmektedir.


Organ bağışının dini yönden bir sakıncası var mı?


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 06.03.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmişti.

Bu konuda da Kur’an-ı Kerim’de de “ Kim bir insana hayat verirse onun tüm insanlara

hayat vermişcesine sevap kazanır” diye beyan edilir.(Maide suresi,ayet 32)


Bu karar da;


1.   Zaruret halinin bulunması,


2. 
 
Hastalığı bu yolla tedavi edileceğinin doktor tarafından onaylanması,


3. 
 
Doku ve organı alınacak kişinin bu işlem yapıldığı sırada tıbben ölmüş olması,


4.
   Verilen organ ve doku karşılığında hiç bir ücret alınmamış olması,


5.
   Tedavi edilen hastanın da kendisine yapılacak olan bu nakle razı olması şart gerekmektedir.

 

ORGAN NAKLİ KOORDİNATÖRLERİMİZ


   
 ADI SOYADI ÜNVANI GÖREVİ
    
 Mustafa YİĞİT Uzman Tabip Organ Nakli Koordinatörü
 Evrim TOPUZ Hemşire Organ Nakli Koordinatörü12 Mayıs 2023