Özellikli Hizmetler

Pediatrik Ergoterapi ÜnitesiHastanemiz D Blok 3. Kat Beyin Cerrahisi Servisi Girişinde bulunmaktadır.

Ergoterapi, dezavanjlı bireylerin günlük yaşam, serbest zaman ve iş ve üretici aktiviterinde sosyal katılımlarını artırmayı ve maksimum bağımsızlıkla hayatlarını sürdürmelerini amaçlayan bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler kişileri standardize testlerle değerlendirip kişi ile birlikle kişinin ihtiyaç ve istektekleri doğrultusunda kişiye özel bir müdahale programı geliştirir. Bu müdahale programı hazırlanırken kişinin özellikleri, fiziksel, sosyal ve kültürel çevresi, yapmak istediği aktivitelerde değerlendirilerek göz önünde bulundurulur.

Hastanemizde kurulan ergoterapi ünitesinde 0-10 yaş aralığındaki özgül öğrenme güçlüğü (disleksi), down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu, serebral palsi gibi birçok engel grubuna sahip çocuğa hizmet verilecektir. Bu hizmetler çocuğun ihtiyacı ve isteği doğruldusunda, duyu, algı, motor bütünleştirilmesi, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, ince ve kaba motor aktiviteler, akademik becerilere yönelik aktiviteler, yazı yazma, dikkat, hafıza, görsel algı, el göz koordinasyonu, denge, praksis becerileri, bilateral integrasyon, lateralite, ince ve kaba kavramalar, okul ve oyun aktiviteleri gibi alanları içermektedir.

  • Pediatrik5.jpg
  • Pediatrik6.jpg
  • Pediatrik7.jpg
  • Pediatrik8.jpg


İletişim Dahili Tel : 13231

12 Mayıs 2023